U BiH skoro 100 djece seksualno zlostavljano

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) RS i Federalne uprave policije (FUP), u prošloj godini skoro stotinu djece je na različite načine seksualno zlostavljano.

MUP RS evidentirao je prošle godine ukupno 60 krivičnih djela seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, rekla je Mirna Miljanović, načelnica Odjela za odnose s javnošću MUP-a RS.

Riječ je o 28 krivičnih djela obljuba s djetetom mlađim od 15 godina, zatim 15 krivičnih djela iskorištavanje djece za pornografiju, devet krivičnih djela spolna zloupotreba djeteta starijeg od 15 godina, te tri krivična djela zadovoljenje spolnih strasti pred djetetom.

Evidentirana su i dva krivična djela upoznavanje djece s pornografijom, jedno krivično djelo iskorištavanje kompjuterske mreže, jedno navođenje djeteta na prostituciju i jedno spolno nasilje nad djetetom, podaci su MUP-a.

Prema podacima FUP-a, u prošloj godini zabilježeno je 126 krivičnih djela protiv spolnog integriteta, za koja je prijavljeno 112 osoba, od kojih je 31 uhapšena. Utvrđeno je da je došlo do povećanja broja ovih krivičnih djela, a najviše je zabilježeno bludnih radnji, njih 56, te je protiv 53 osobe podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, a uhapšeno ih je osam.

U Federaciji BiH evidentirano je 18 krivičnih djela iskorištavanje djeteta ili maloljetnika radi pornografije, 18 silovanja, te 16 spolnih odnosa s djetetom i četiri krivična djela upoznavanje djeteta s pornografijom.

Potisnute traume

Neuropsihijatrica Alma Bravo-Mehmedbašić, stalna sudska vještakinja, mišljenja je da je evidentiran veći broj slučajeva jer su danas djeca više informirana te se manje ustručavaju da prijavljuju razne manipulacije, dok ranije nisu ni reagirali.

– Djeca su sada izložena utjecaju medija, imaju mobitele i dobivaju putem njih više informacija. Osim toga, ti izvještaji uznemire i roditelje te oni više pričaju djeci o tome da se čuvaju i da mogu biti zloupotrijebljeni. Ne znači da je sve zlostavljanje, neki ljudi kulturno kažu da je lijepo dijete i pomiluju ga po glavi, a to u današnjim okolnostima već nije dozvoljeno – kaže Bravo-Mehmedbašić.

Ona napominje da ne znači da nema seksualnog zlostavljanja djece, ali da se o tome uglavnom šutjelo, bilo da se radi o zlostavljanju od srodnika ili od nastavnika.

– Bolje je da se prijavljuje i da su djeca informirana, jer seksualno zlostavljanje na psihoseksualni razvoj ostavlja nesagledive posljedice. Mi smo u psihoterapiji znali doći do tih začahurenih, potisnutih trauma koje su izazvale razna neurotska stanja, a koja su kasnije utjecala na strukturu ličnosti ostavljajući posljedice – napominje Alma Bravo-Mehmedbašić.

– Masa tih zlostavljanja ostane neotkrivena i neprepoznata. Dobro je što se preveniraju sve moguće zloupotrebe djece i treba se s djecom o tome pričati u školi i kod kuće, kako bi se zaštitila – kaže Bravo-Mehmedbašić.