U BiH registrirano više od tisuću uređaja koji zrače

Na području BiH ima preko tisuću uređaja koji proizvode zračenje i više od 800 zatvorenih radioaktivnih izvora, ne uključujući radioaktivne detektore dima. Ovo su podaci koji se navode u godišnjem izvješću o stanju radijacijske i nuklearne sigurnosti koji je načinila nadležna državna agencija.Uređaji koji proizvode zračenje su zapravo rendgen uređaji, a takvih je prema evidenciji Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost 1143. Međutim, u upotrebi je 968 tih uređaja, dok se 175 ne koristi. Razlog smanjenja broja rendgen uređaja u upotrebi za 2013. godinu proizašao je iz činjenice da je manji broj ustanova obustavio uslugu ili djelatnost.

S druge strane, na povećanje broja nekorištenih rendgen uređaja u prošloj godini, pored činjenice obustave usluge ili djelatnosti, uticao je intenzivniji rad Agencije na autorizaciji ustanova koje posjeduju ovakve uređaje, ističe se u izvješću.

U BiH se nalazi ukupno 814 zatvorenih radioaktivnih izvora, ne računajući radioaktivne detektore dima koji spadaju u skupinu predmeta opće upotrebe i za njih ne postoji precizna evidencija, ali je poznato da ih je u prošlosti instalirano oko 30.000. Ukupno je u upotrebi 70 zatvorenih radioaktivnih izvora, koji se koriste uglavnom u medicini i u industrijske svrhe te pored toga i 349 radioaktivnih gromobrana.

Značajan broj izvora zračenja nalazi se u skladištima. Tako se prema podacima Agencije, u internim skladištima korisnika izvora zračenja nalazi 137 radioaktivnih izvora, kao i 1029 ionizirajućih detektora dima. U privremenim središnjim skladištima smješteno je 1107 radioaktivnih izvora i 148 gromobrana s radioaktivnim izvorom.

Propisi iz oblasti radijacijske i nuklearne sigurnosti u BiH uglavnom se poštuju, ali i pored toga u 98 inspekcijskih kontrola prošle godine utvrđeno je njihovo nepoštivanje i izvršeno nalaganje mjera donošenjem rješenja o otklanjanju nedostataka. U tri slučaja inspektori su nalagali mjere zbog opasnosti za zdravlje ljudi i okoliš i izdali su rješenja o uklanjanju izvora nepoznatog vlasnika.

Izvor