U 755 inspekcijskih nadzora izdano 318 prekršajnih naloga u iznosu od 531.552 KM

U okviru provođenja pojačanih inspekcijskih nadzora u oblasti sive ekonomije, inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove (FUZIP) su od 13. do 24. ožujka izvršili 755 pojačanih inspekcijskih nadzora i tri kontrolna nadzora, u kojima su evidentirani prekršaji koji podrazumijevaju izdavanje 318 prekršajnih naloga s financijsim teretom od 531.552,00 KM.

Subjektima nadzora kod kojih su uočena manja odstupanja izdano je 57 rješenja o otklanjanju nedostataka, te zbog propusta neće biti prekršajno sankcionirani ukoliko iste otklone u ostavljenom roku.

Izrečena su i 22 rješenja o zabrani (17 rješenja o privremenoj zabrani rada za fizičku osobu zbog neposjedovanja sanitarne knjižice i pet rješenja o zabrani prometovanja sadnog materijala), a za naplatu na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak je evidentiran iznos od 182.324,00 KM.

U nadzorima u oblasti radnih odnosa u suradnji sa županijskim inspekcijama rada, zatečeno je 18 radnika na crno.

U kontrolama temeljem Zakona o fiskalnim sustavima FBiH, utvrđeno je da svaki od 315 kontrolisanih subjekata posjeduje fiskalnu kasu, dok 55 subjekta u trenutku nadzora nisu izdavali fiskalne račune, zbog čega će biti prekršajno sankcionirani.

Kazne za neizdavanje fiskalnog računa propisane su Zakonom o fiskalnim sustavom FBiH, a kreću se u rasponu od 2.500 KM do 20.000 KM za pravnu osobu – obveznika, od 1.000 KM do 3.000 KM za odgovornu osobu u pravnom licu, te od 3.000 KM do 10.000 KM za poduzetnika.

Nadzore provode mješoviti timovi Federalne uprave za inspekcijske poslove u saradnji sa županijskim inspekcijskim organima, u skladu s “Programom pojačanih inspekcijskih nadzora na području svih županija u Federaciji Bosne i Hercegovine” za razdoblje ožujak – kolovoz 2023. godine”.

Predmet inspekcijskih kontrola su, između ostalog, prometovanje roba i usluga, vođenje poslovnih knjiga, prometovanje drvnih asortimenata, promet građevinskog materijala, izdavanje fiskalnih računa, korištenje novčanih poticaja u poljoprivrede i ruralnom razvoju, obavljanje farmaceutske djelatnosti, te nadzori u drugim oblastima iz nadležnosti 11 federalnih inspektorata.

Pojačani nadzori će trajati do 22. kolovoza 2023. godine.

Iz FUZIP-a apelirau na gospodarske subjekte da usklade svoje poslovanje s pozitivnim propisima kako ne bi bili predmet sankcioniranja, priopćeno je iz ove uprave.