Tržište BiH premalo, nerijetko na natječaj za nabavu citostatika ne stigne ni jedna ponuda

U proračunu Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja za ovu godinu planirana su značajno veća sredstva za citostatike u odnosu na godinu ranije, piše Večernji list BiH.

Nezainteresiranost

Naime, financijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2023. godinu planirana sredstva za citostatike iznose 74,803.300 KM, dok je prošle godine tih lijekova nabavljeno u vrijednosti od 59,411.472 KM.

Ipak, povećana sredstva ne jamče da u ovoj godini neće doći do nestašice određenih lijekova, na što ovaj Zavod ne može utjecati. Unatoč činjenici da su u ovoj zemlji tisuće oboljelih od karcinoma, tržište Bosne i Hercegovine je premalo za velike inozemne proizvođače lijekova, zbog čega se oni nerijetko s njega i povuku bez obzira na sklopljeni ugovor. Zbog tog njihova poteza ispaštaju pacijenti koji ostaju uskraćeni za nužnu terapiju. Vrlo se često u takvim situacijama svi negativni komentari usmjere prema Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja koji je u ovakvoj situaciji nemoćan.

Naime, kako su objasnili iz Zavoda, nabava lijekova i medicinskih sredstava vrlo je specifična u pogledu uvjeta i zahtjeva traženih natječajnim dokumentacijama, nakon provedene javne nabave Zavod ugovara isporuku s pravnim osobama (veleprometnicima lijekova) koji imaju odobrenje za promet lijekovima na teritoriju BiH izdano od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, što znači da Zavod nije taj koji prometuje lijekovima, dakle, ne uvozi ih, ne skladišti, ne distribuira i sl. Vrlo često prilikom provođenja javnih nabava one se okončavaju poništenjem u skladu sa Zakonom o javnim nabavama jer ne bude ni jedne dostavljene ponude u određenom roku ili ni jedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

Dakle, sama procedura nabave lijekova i medicinskih sredstava kroz postupke javnih nabava, kao i problemi u samom izvršavanju već zaključenih ugovora nakon provedenih javnih nabava, vrlo usložnjava i otežava pravodobnost odnosno kontinuiranost njihove opskrbe. I uz to što Zavod pravodobno provede postupak javne nabave lijekova i temeljem toga navrijeme zaključi ugovor/e, u tijeku njihova izvršenja događaju se određeni problemi u isporuci prema traženim uvjetima ugovora (prestanak proizvodnje lijeka, nezainteresiranost dobavljača i proizvođača zbog malih količina – malo tržište, povlačenje proizvođača s tržišta BiH, pri čemu pojedini lijekovi koje proizvode gube status registriranog lijeka i time je otežana njihova nabava, zastoji u isporuci, nemogućnost pribavljanja potrebnih dozvola za uvoz, nedostajanje nalaza o kontroli kvalitete prve i svake serije lijeka (traje 15 – 20 dana).

– U vezi s nezainteresiranosti dobavljača i proizvođača zbog malih količina – malo tržište, također napominjemo da problem deficitarnosti uzrokuje činjenica da se određeni lijekovi uvoze od proizvođača iz Europske unije, Kanade, Japana i SAD-a te da je riječ o multinacionalnim kompanijama za koje je tržište BiH isuviše malo da bi bilo prioritet u proizvodnim planovima.

Samim time, priprema serija lijeka za tržište BiH navedenim proizvođačima nije prioritet, što stvara probleme ugovorim veledrogerijama/dobavljačima u proceduri uvoza.

Otežana nabava

Vrlo je čest slučaj da se pojedini proizvođači povuku s tržišta BiH (nekada i u vrijeme valjanosti ugovora zaključenog poslije provedenih javnih nabava), pri čemu i lijekovi koje proizvode gube status registriranog lijeka i time je otežana njihova nabava – objašnjavaju iz Zavoda.

Dodaju kako, uz navedeno, jedan broj lijekova nije registriran u BiH, što dovodi do dodatnih problema odnosno usložnjavanja procedure za njihovu nabavu i pribavljanje potrebnih odobrenja, za nabavu putem interventnog uvoza, u skladu s odredbama Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima, što ne isključuje i obvezu provođenja javnih nabava. Naglašavaju da u slučajevima kada je lijek deficitaran, bez provođenja odgovarajućeg ponovnog postupka javne nabave istog lijeka, Zavod nema mogućnost za nabavu tog lijeka od drugih dobavljača koji na tržištu nude generičku inačicu ili biološki sličan lijek.

Napominje se i da osigurane osobe koje imaju suglasnost za liječenje lijekovima čija se nabava financira sredstvima Federalnog zavoda, u slučajevima defekture lijekova koji im se trebaju ordinirati mogu nabaviti te lijekove vlastitim sredstvima, a Federalni zavod će im ta sredstva refundirati u cijelosti, što redovito i čini.