Trgovci vam bespravno naplaćuju kese sa reklamnim logom

Ono što građanima u BiH djeluje kao još jedna kupovina ustvari je kršenje zakona jer potrošači plaćaju da reklamiraju taj trgovački lanac. Zakon o zaštiti potrošača BiH u članu 17. predviđa da se kupcu ne smije posebno zaračunati vrećica koja ima logotip proizvođača ili trgovca jer se smatra propagandnim sredstvom.
Za kršenje ovog pravila trgovcu je predviđena kazna od 2.500 KM do 5.500 KM. Ovaj zakon primjenjuje se na teritoriji Federacije BiH, dok se u RS-u primjenjuje entitetski Zakon o zaštiti potrošača RS-a koji je po pitanju kazni još rigorozniji i predviđa kazne od 2.000 KM do 10.000 KM.

Iz Službe za zaštitu potrošača Federalnog ministarstva trgovine su za Faktor potvrdili da je Zakon o zaštiti potrošača BiH definirao da trgovac ne može naplatiti bilo koji omot ni kesu na kojoj je istaknut njegov logo jer se to računa kao reklamni materijal.

Imali smo primjedbi od potrošača, a ako inspekcija ustanovi taj prekršaj, zakon je propisao i sankcije. Druga je stvar što inspekcija ne može svaki dan biti na terenu, kazali su u ministarstvu.

Izvršna direktorica Udruženja za zaštitu građana Don iz Prijedora Murisa Marić kazala je  da određeni lanci u FBiH naplaćuju kese dok je u RS-u to zabranjeno ako se na kesama nalazi logo.

Izmjenom zakona uvedena je ta praksa i svaka kesa ili omot koji upućuje na reklamiranje određenog lanca ili proizvođača se ne smije naplaćivati, kazala je Marić.

Kontrolu primjene ovih pravila u Federaciji BiH trebala bi vršiti Federalna uprava za inspekcijske poslove, ali do objave ovog teksta nismo dobili odgovor o broju i iznosu kazni koje su inspektori izrekli trgovačkim lancima u većem bh. entitetu.

Ono na šta se trgovci u Federaciji BiH “izvlače”, odnosno pravdaju naplatu vrećica je naknada za plastične kese u iznosu od pet feninga koju su dužni plaćati Fondu za zaštitu okoliša FBiH. Famoznih pet feninga trgovci naplaćuju od kupaca, ali pri tome na te kese stave i svoj logo, odnosno reklamni materijal što je strogo zabranjeno Zakonom o zaštiti potrošača BiH.

Da to nije nikakvo opravdanje potvrdili su i u Instituciji ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH. Pomoćnik ombudsmana Čolović Ljubica je kazala da Zakon o zaštiti potrošača u BiH, u članu 17. stav (3) jasno propisuje da “omot (vrećica, poseban papir i dr.) koji ima logotip i/ili naziv proizvođača i/ili trgovca smatra se propagandnim/reklamnim sredstvom, koje trgovac ne smije naplaćivati”.

Međutim, i poradi jasne zakonske regulative, ima pojava da neki trgovci zaračunavaju i naplaćuju omot (vrećiću, poseban papir i dr.) koji imaju logotip trgovca ili proizvođača. Takva praksa trgovca je nezakonita, te u u smislu Zakona o zaštiti potrošača u BiH, predstavlja prekršaj, za koji su propisane novčane kazne u iznosu od 2500 KM do 5.500 KM. Radi navedenog Institucija ombudsmana apelira na bh. potrošače da reagiraju svaki put kada im trgovac zaračuna i naplati omot (vrećiću, poseban papir) koji ima logotip trgovca ili proizvođača.

U nekim slučajevima reakcija potrošača prema trgovcu bit će dovoljna da se otkloni navedena nepravilnost. No, ukoliko trgovac i nakon reagiranja potrošača ne otkloni nepravilnost, potrošač treba slučaj prijaviti nadležnoj službi za inspekcijske poslove. Ista Služba vrši kontrolu nad primjenom Zakona i ima mogućnost da trgovcu izrekne novčanu kaznu, kazala je Čolović.

Prethodni članakJKP Vitkom: Za ljepši i uredniji grad
Sljedeći članakOpćina Vitez prodaje 34 parcele za izgradnju stambenih i poslovnih objekata