TRAŽITE POSAO: Poduzeće FIS traži vanjske suradnike

Poduzeće FIS d.o.o., odjel proizvodnje namještaja, nudi angažman vanjskog suradnika – više izvršitelja – na poslovima :

1. šivenje kožne galanterije i suvenira

Obzirom da je riječ o radu kod kuće, kanditati moraju posjedovati strojeve za šivenje kože i skaja.
2. oslikavanju suvenira od drveta

Kontakt telefoni za dodatne informacije: 061/059-877 i 061/007-232.