Tražite posao?! MF “Partner” traži kreditnog službenika za rad na području općine Vitez

Partner mikrokreditnoj fondaciji potreban je Kreditni službenik za rad na području općine Vitez – 1 izvršitelj.

Uvjeti za prijavu: Minimalno srednja stručna sprema, poznavanje prilika u lokalnoj zajednici, spremnost za rad na terenu, dobro vozačko iskustvo.

Više informacija o prijemu u radni odnos možete naći na web stranice: www.partner.ba ili dobiti putem telefona 035 300250 ili besplatne info linije 080 020207.

Vašu prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova iz oglasa možete dostaviti putem pošte najkasnije do 19. srpnja 2013. godine do 16 sati na adresu: «PARTNER MIKROKREDITNA FONDACIJA» 15 Maja bb, 75000 Tuzla.