Traži se lokacija za tvornicu sa 400 radnika

Prevent će, po svemu sudeći, odustati od namjere da proizvodnju kožnih dijelova za autoindustriju iz Rumunjske premjesti u Travnik, upozoreno je na posljednjoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH. Vijeće je o tome informirala delegacija Udruženja poslodavaca FBiH u kontekstu jedne od brojnih rasprava o proračunu ovog entiteta za 2012. godinu i onoga što Vlada premijera Nermina Nikšića može uraditi u stvaranju povoljnijeg ambijenta za privredne aktivnosti, posebno zapošljavanje.

Tvornica sa 400 radnih mjesta trebalo je da bude locirana u Travniku u jednoj od industrijskih hala kombinata Borac na kojoj je bila hipoteka Union banke. Za vlasništvo nad tim prostorom, Prevent je trebalo da plati 1,1 milijun, no kada je postupak pokrenut, Upravni odbor Union banke ne prihvata pripremljenu odluku, već formira novu ponudu sa cijenom od tri milijuna KM.
To je ozbiljno razljutilo vlasnika Preventa Nijaza Hasotra, pa je bio digao ruke od te lokacije i investicije.

Od Nihada Imamovića, predsjednika Udruženja poslodavaca, jučer smo saznali da će narednih dana na poziv Asima Mekića, općinskog načelnika Busovače, predstavnici Preventa obići jednu od napuštenih hala na području ove općine. Ukoliko bude odgovarala namjeni, pripreme za premještanje tvornice iz Rumunije mogle bi ubrzo početi.

Iako su mu detalji u vezi sa ovim bili poznati, federalni ministar financija Ante Krajina je na spomenutoj sjednici bio iznenađen pogrešnim rezoniranjem i razvojem događaja te obećao da će „sve još jednom provjeriti“.

Oslobođenje / HB.org