TRAVNIK: Zakazana 94. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna

Za sutra, četvrtak, 2. rujna, s početkom u 9 sati, zakazana je 94. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.

DNEVNI RED

1. Zapisnik s 93.sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade
2. Konsolidirano periodično izvješće za Vladu i proračunske korisnike Kantona Središnja Bosna za period 1.1.- 30.6.2021. godine – Ministarstvo financija
3. Konsolidirano periodično izvješće općina Kantona Središnja Bosna za period 1.1.- 30.6.2021. godine – Ministarstvo financija
4. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Kantonalne uprave za branitelje (na suglasnost) – Kantonalna uprava za branitelje
5. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava s pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za izgradnju centra za psihofizičko liječenje branitelja“ – Kantonalna uprava za branitelje
6. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava s pozicije „ Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za izgradnju i uređenje spomen obilježja – Kantonalna uprava za branitelje
7. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava s pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – udrugama branitelja – Kantonalna uprava za branitelje
8. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2021. godinu (donirana sredstva MSŠ „Donji Vakuf) – Ministarstvo financija
9. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava s pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ – Ministarstvo gospodarstva
10. Prijedlog odluke raspodjeli sredstava za sufinanciranje osnovnih glazbenih škola ( IX.i X. mjesec) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
11. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava Tekuće pričuve za potporu liječenja – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Iva Bošnjak
b) Ljubica Mrgan
12. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu uglja lignita – Ured za javne nabave
13. Suglasnost za isplatu naknada po ugovorima o djelu za obavljanje poslova za potrebe Kantonalne uprave za branitelje (za mjesec kolovoz 2021. g.) – Kantonalna uprava za branitelje
a) po ugovoru zaključenom sa Sadeta Sefer
b) po ugovoru zaključenom sa Dženita Ramić i Ines Slipac
14. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
15. Suglasnost za pokretanje postupaka javnih nabavki za potrebe škola (4x) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
a) OŠ „Han Bila“ Travnik
b) OŠ „Travnik“ Travnik
c) SŠ „Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak
d) MSŠ „Bugojno“ Bugojno
16. Suglasnost na izmjene i dopune planova javnih nabava škola za 2021. godinu (7x) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
a) OŠ „Vitovlje“ Vitovlje
b) OŠ „Vitez“ Vitez
c) OŠ „Kaćuni“ Kaćuni
d) OŠ „Kiseljak“ Kiseljak
e) Elči Ibrahim pašina medresa Travnik
f) MSŠ „Vitez“ Vitez
g) MSTŠ „Travnik“ Travnik
17. Suglasnost za raskidanje Sporazuma sa IGDD „Visokogradnja“ Donji Vakuf o odnosima po pitanju prodaje nekretnina u Crnoj Gori – Agencija za privatizaciju
18. Suglasnost za nepodnošenje prijedloga za izvršenje po rješenju Općinskog suda u Travniku u predmetu tužitelja Adisa Kablara – Ministarstvo pravosuđa i uprave

PREDSJEDNIK VLADE,
Tahir Lendo, dipl.ing.