Travnik: Najavljen pozorišni/art festival

Na Međunarodni dan djeteta održana je konferencija za medije povodom 1. Pozorišnog/art festivala za djecu – „Ogledalo svijeta u očima djeteta“, u organizaciji JU Centar za kulturu općine Travnik.

Festival će se održati od 26. do 29. studenog, a njegov program uključuje 4 pozorišne predstave: dvije profesionalne – „Lakonoga“ i „Klovnovska olimpijada“ i dvije amatrske – „Klub mrzitelja“ i „Dječaci Pavlove ulice“. Popratni sadržaji programa festivala obuhvataju 4 radionice i to književnu, glumačku, plesnu i interaktivnu radionicu „Lutka Adelina“, zatim plesni show „Pleši i sanjaj“ i „Bajke za dobro jutro i laku noć“.

U realizaciji ovih sadržaja Centar za kulturu općine Travnik je ostvario suradnju s Centrom kulture i mladih Općine Centar Sarajevo, zatim sa Studijem Makadam Rijad Gvozden, glumcima: Adem Smailhodžić i Irfan Ribić, Kazalištem mladih Korifej iz Hrvatskog kulturnog centra Nova Bila, Hrvatskim kazalištem Travnik, Dječjim vrtićem Travnik, Plesnim studijem „Maya“ i Dramskim studijem Centra za kulturu općine Travnik.

Sadržaji festivala namijenjeni su za djecu predškolskog i školskog uzrasta, te će se realizirati u prostorijama Centra za kulturu općine Travnik, odnosno na Kamernoj sceni i u maloj sali, i to u terminima od 11:00, 12:00 i 18:00h.

Istaknuto je da su programska orjentacija i ciljevi Centra jasno zacrtani i odnose se između ostalog i na: stalno unaprjeđenje tehničkih kapaciteta ustanove, kreiranje vlastitih programa i edukaciju publike. Na Kamernoj sceni stvoreni su svi tehnički preduslovi za odvijanje ovakvih i sličnih programa.

U želji da se kreira i educira publika, u suradnji i na preporuku Ministarstva prosvjete, znanosti mladih, kulture, i sporta SBK, JU Centar za kulturu općine Travnik je ostvario suradnju i sa 5 osnovnih škola sa područja općine Travnik, a one su: OŠ “Travnik”, OŠ “Dolac”, OŠ “KŠC- Petar Barbarić”, OŠ “Kalibunar” i OŠ “Turbe”. U dogovoru sa predstavnicima ovih škola dogovorena je organizirana posjeta programima koje nudi festival.

Važno za istaći jeste da je ulaz na sve sadržaje festivala besplatan, ali sa ograničenim brojem ulaznica koje se mogu preuzeti u Centru za kulturu općine Travnik, svaki radni dan od 8 do 16h.