Travnik: Javni poziv za podnošenje zahtjeva za obnovu kuća za osobe sa socijalnim statusom

Općina Travnik

Općina Travnik je, temeljem Odluke o izvršenju proračuna općine Travnik za 2012 godinu, objavila javni poziv kojim se potencijalni korisnici pomoći, čije je boravište na području općine Tranik, pozivaju da podnesu zahtjev za dodjelu pomoći za obnovu svojih stambenih jedinica za osobe sa socijalnim statusom.

Izbor korisnika se odnosi na pomoć u obnovi stambenih jedinica za socijalno ugrožene osobe. Poziv se ne odnosi na osobe koje imaju status raseljene osobe ili status povratnika. Ukupna vrijednost projekta je: 50.000,00 KM.

Odabir korisnika će vršiti Povjerenstvo/ Odbor za izbjeglice, raseljene osobe i dijasporu, koje je imenovano od Općinskog vijeća Travnik a koji će nakon usaglašavanja oko liste korisnika, istu istaknuti na oglasnoj ploči s naznačenim rokom za prigovor.

Zahtjevi za aplikaciju i sve potrebite informacije mogu se dobiti u općini Travnik: Služba za obnovu, raseljene osobe/ lica, izbjeglice i stambene poslove i na telefon 030/511-277 lok 221.ili 224 i telefon 030-501-917

Poziv ostaje otvoren do 27. veljače 2012.godine. Tekst Javnog poziva i sve detaljne informacije se mogu naći na veb stranici Općine Travnik www.opcinatravnik.com.ba.