Travnik: Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu općinske pomoći za obnovu stambenih jedinica u svrhu povratka

Općina Travnik je, temeljem Odluke o izvršenju proračuna općine Travnik za 2012 godinu, objavila javni poziv kojim se potencijalni korisnici pomoći, čije je prijeratno prebivalište bilo na području općine Tranik pozivaju da podnesu zahtjev za dodjelu pomoći za obnovu svojih stambenih jedinica u svrhu povratka.

Izbor korisnika se odnosi na pomoć u obnovi stambenih jedinica dodjelom građevnog materijala. Ukupna vrijednost projekta je: 240.000,00 KM. Poziv se ne odnosi na osobe sa socijalnim statusom.

Odabir korisnika će vršiti Povjerenstvo/ Odbor za izbjeglice, raseljene osobe i dijasporu, koje je imenovano od Općinskog vijeća Travnik a koji će nakon usaglašavanja oko liste korisnika, istu istaknuti na oglasnoj ploči s naznačenim rokom za prigovor.

Zahtjevi za aplikaciju i sve potrebite informacije mogu se dobiti u općini Travnik: Služba za obnovu, raseljene osobe/ lica, izbjeglice i stambene poslove i na telefon 030/511-277 lok 221 ili 224 i telefon 030-501-917.

Poziv ostaje otvoren do 27. veljače 2012.godine. Tekst Javnog poziva i sve detaljne informacije se mogu naći na veb stranici Općine Travnik www.opcinatravnik.com.ba.