TRAVNIK: HSS Stjepan Radić, HSP BiH, HKDU i HDZ 1990 održavaju zajednički sastanak

HSS Stjepana Radića Travnik, HSP BiH Travnik i HKDU Travnik prihvatili inicijativu HDZ 1990 Travnik za održavanjem zajedničkog sastanka.

Dana 19. siječnja, Općinski odbor HDZ 1990 Travnik pokrenuo je inicijativu i pozvao
sve hrvatske političke stranke općine Travnik (OO HDZ BIH Travnik, OO HSS Stjepana Radića
Travnik, OO HSP BIH Travnik, OO HKDU Travnik) na zajednički sastanak u svezi
predstojećih lokalnih izbora, a sve u cilju zaštite hrvatskih nacionalnih interesa.

Na poziv za zajednički sastanak odazvali su se općinski odbori HSS Stjepana Radića Travnik, HSP BIH Travnik i HKDU Travnik i u narednom periodu isti će biti održan u uredu HDZ 1990 Travnik.

OO HDZ BiH Travnik se još uvijek nije izjasnio o pokrenutoj inicijativi OO HDZ 1990 Travnik za održavanjem zajedničkog sastanka.