Travnik domaćin IV. Futura Moot Court natjecanja studenata prava u simulaciji suđenja pred Europskim sudom za ljudska prava

Općinski sud Travnik od 3. do 5. srpnja bit će domaćin IV. Futura Moot Court kvalifikacijskog natjecanja studenata iz oblasti ljudskih prava.

U obliku simuliranog suđenja, nastalo je po uzoru na Moot Court natjecanja koja su iznimno popularna među studentima prava diljem svijeta. Kroz pripreme, studenti stječu vrijedna iskustva rada u timu, istraživanja slučaja, pisanja podnesaka i sudjelovanja u raspravama pred sudom. Pored toga, veliku vrijednost natjecanja čini i intenzivna uključenost profesora, asistenata, sudaca i odvjetnika.

Fakultet pravnih nauka Sveučilišta/Univerziteta ‘VITEZ’ jedini je iz Županije Središnja Bosna koji će se natjecati zajedno sa studentima Univerziteta ‘Džemal Bijedić’ iz Mostara, tuzlanskog Pravnog fakulteta i Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.
Sveučilište/Univerzitet ‘VITEZ’ predstavljat će dva tima i to, u sastavu apelanata: Dino Sijamija, Nerma Pirić i Emir Živojević, studenti III. godine, dok će na strani zastupnika države biti Fatima Čalo, Adis Zlotrg i Jasmin Mehmedović, studenti IV. godine. Naše studente predvodit će više asistentice Maja Pločo, glavna koordinatorica, zatim trenerica Bojana Link i pomoćni trener Mirza Čaušević, također viši asistent na FPN.

Ovo natjecanje održava se u organizaciji švedske međunarodne organizacije Civil Rights Defenders (do 2011. švedski Helsinški komitet za ljudska prava), kojoj je cilj obrana ljudskih prava – a posebno građanskih i političkih te podržavanje i osnaživanje ugroženih branitelja ljudskih prava.

Pobjednik IV. Futura Moot Courta u Travniku izravno se kvalificira na X. regionalno Moot Court natjecanje 2016.godine u Zagrebu.