Travnik dobio 4G mrežu

Nakon Sarajeva, Mostara, Zenice, Tuzle i Travnik je dobio dugo očekivanu 4G mrežu, a prva 4G bazna stanica je postavljena na zgradi CP Travnik JP BH Pošta.

Telekom operaterima BH Telecom, Telekom Srpske i Hrvatske telekomunikacije su tijekom proteklog mjeseca uručene dozvole da uvedu novu generaciju mobilne mreže za korištenje radiofrekvencijskog spektra i pružanje elektronskih komunikacijskih usluga putem mobilnih pristupnih sistema, tj. za uvođenje 4G mreže.

Do sada je bilo nekoliko pokušaja uvođenja 4G mreže, ali bezuspješno. U narednoj godini preko 60 posto naseljene teritorije BiH će biti pokriveno 4G sistemom, a u narednih pet godina 90 posto.

Komercijalizacijom ove usluge, korisnici će imati sedam ili osam puta veću brzinu prijema i slanja sadržaja sa mogućnošću korištenje više kanala za komunikaciju, kao i veću stabilnost mreže.

Mreža koja se uvodi u Bosni i Hercegovini je, u principu, 4G+ i ostvaruje teoretske brzine do 300 Mbps, dok je, recimo, u regiji dostupna obična 4G mreža s brzinama do 150 Mbps. Svi korisnici koji budu željeli koristiti G4+ tehnologiju morat će zamijeniti svoje SIM kartice USIM karticama.

Kako saznajemo, cijene novih paketa koje uvodi BH Telecom neće ovisiti o tome da li koristite 3G ili 4G mrežu i bit će omogućena znatno veća količina prenosa podataka.