TONSKI ZAPIS: Održane dvije sjednice Skupštine SBŽ

Danas je u Travniku napokon završena četiri puta prekidana 10. sjednica Skupštine Srednjobosanske županije (SBŽ). Na sjednici je bila samo jedna točka dnevnoda reda – Prijedlogo zakona o plaćama i naknadama u organima županijske vlasti.

“S obzirom na to da smo se na početku 10. sjednice, koncem prošle godine dogovorili da se ova točka raspravlja po hitnom postupku, dakle da se tijekom rasprave mogu ulagati amandmani, sjednica se, zbog usuglašavanja stajališta i velikog broja uloženih amandmana, nažalost, produžila evo do konca siječnja.

Nakon niza uloženih amandmana, od kojih je neke Vlada prihvatila, neke nije, od nekih su i sami klubovi zastupnika koji su ih uložili odustali, mi smo danas uspjeli usuglasiti stajališta, tako da je ovaj zakon danas dobio jednoglasnu potporu”, izjavio je za Fenu Josip Kvasina, predsjedatelj Skupštine.

Najviše spora, kako doznaje Fena, izazvala je rasprava o broju savjetnika i o tomu tko treba imati savjetnike. Tako je na koncu dogovoreno da savjetnike trebaju imati premijer i vodstvo Skupštine. O broju savjetnika premijera odlučivat će Vlada, a o broju savjetnika vodstva Skupštine odlučivat će zastupnici na prijedlog administrativnog povjerenstva.

Jedanaesta sjednica Sabora održana je također danas. Na dnevnom redu bili su Prijedlog zakona o komunalnim pristojbama, potom Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nadležnosti kantonalnih tijela u području zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća te Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju.

“Sve tri su točke usvojene, a Prijedlog odluke o maksimalnim iznosima neposrednog sudjelovanja osiguranih osoba u troškovima korištenja pojedinih oblika zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava skinut je s dnevnog reda današnje sjednice, na prijedlog povjerenstava koja su ga razmatrala”, potvrdio je Feni Josip Kvasina, predsjednik Skupštine Srednjobosanske županije.

{mp3}kvasina_sijecanj{/mp3}