Tko je odgovoran za zapuštenost zgrada u Vitezu?

Piše: Antikorupcija.info

U proračunu za 2021. godinu, koji je nešto više od 8,5 miliona KM, nema predviđenih sredstava za pomoć građanima za rješavanje velikih popravki na zgradama. Neformalna grupa građana „Trebamo da znamo“ poziva općinske vlasti da ovaj problem što prije dođe na dnevni red Općinskog vijeća.

Na nedavno upućeni zahtjev grupe građana „Trebamo da znamo“ prema nadležnoj općinskoj Službi za opću upravu, u kojem su tražili odgovor o tome šta je Služba poduzela po Odluci općinskog Vijeća Vitez, od maja 2020. godine, grupa je dobila odgovor da ova služba nema  nikakvu odgovornost što se nisu ispoštovali zaključci koji su navedeni u Odluci OV  Vitez, te da su prave adrese za rješavanje nagomilanih problema stanari i direktor javnog stambenog poduzeća „Vitez stan“.

U Odluci OV Vitez, iz maja 2020. g., jasno su navedeni zaključci kojima Općinsko vijeće zadužuje nadležnu Službu da zajedno sa stanarima i JSP „Vitez stan“ riješi problem etažnih vlasnika kod izbora predstavnika stanara, da se uvede praksa slanja računa korisnicima bilo putem pošte ili elektronski, te da se iznađu sredstva izrade programa kojim bi se osigurala transparentnost procesa naplate, evidencije i slanja računa stanarima.

Međutim, iz nadležne općinske službe je saopćeno da ne postoje propisani  kriteriji za dodjelu sredstava od strane općine Vitez za veće popravke (popravke krovova, fasada, itd), kao ni sredstva planirana u budžetu za 2021. g. za rješavanje problema zapuštenosti zgrada u Vitezu.

Građani okupljeni oko inicijative „Trebamo da znamo“, koji žele ukinuti praksu netransparentnog i nezakonitog trošenju sredstava građana namijenjenih za popravke na zgradama u Vitezu, smatraju da  ključni problem cijelog procesa upravljanja zgradama u Vitezu leži u činjenici da od uspostave prinudnog upravitelja JSP Vitez stan, 2016. godine, općinska uprava i nadležna Služba nisu poduzeli ništa ili vrlo malo kako bi  se proces upravljanja i održavanja zgrada provodio zakonski i na transparentan način.

„Neinformiranost stanara o njihovim pravima i obvezama , kao i pravima i obvezama JSP „Vitez stan“, je direktna odgovornost općinske uprave“, kazala je jedna od članica grupe Željka Brkić i dodala: „Novoizabrani direktor JSP „Vitez stan“ je podržao naše zahtjeva , ali za realizaciju tih zahtjeva neophodna su veća  materijalna sredstva i ljudski kapaciteti. A da vas podsjetim: u „Vitez stanu“ je uposlena samo jedna osoba – direktor, te, još jedna, kao volonter, pomaže u administraciji koja je zahtjevna i traži veliki rad i trud“.

U proračunu za 2021. godinu, koji je nešto više od 8,5 miliona KM, nema predviđenih sredstava za pomoć građanima za rješavanje velikih popravki na zgradama. Izdvojeno je samo 80.000 KM za projekte energetske učinkovitosti, ali ne zna se struktura tih sredstava.

Neformalna grupa „Trebamo da znamo“ pripremila je promotivne materijale, kojima se želi ukazati na problem zapuštenosti zgrada u Vitezu, neinformiranost vlasnika stanova o pravima i dužnostima svih u lancu upravljanja i održavanja zgrada u Vitezu. Ali i pozvati novoizabrane općinske vlasti da ovaj problem što prije dođe na dnevni red Općinskog vijeća i da se donesu konkretni zaključci kojima bi se prekinula ova nezakonita i netransparentna praksa u upravljanju zgradama.

Prethodni članakMinistar Domić upriličio prijam za Mariju Štetić i čestitao joj na europskom srebru
Sljedeći članakVIDEO: Tomislav Blaž snimio Unplugged cover pjesme “Vjerujem u nas”