Terenska nastava u hotelu “Blanca” na Vlašiću

Fakultet poslovne ekonomije Sveučilišta “Vitez” Travnik organizira terensku nastavu u hotelu “Blanca” u Vlašiću.

Svrha posjeta ovom hotelu jest upoznavanje studenata sa specifičnostima poslovanja, prodaje i marketinga hotela, s upravljanjem kvalitetom te praćenje zadovoljstva klijenata i obilazak hotela.

Nakon obilaska hotela ‘Blanca’, planiran je posjet kompleksu Eko-Fis na Vlašiću, nakon kojeg slijedi rekreativni dio. Odlazak na Vlašić planiran je 2. veljače.

Pozivaju se svi zainteresirani studenti da se prijave na e-mail adrese: tanja.gavric@unvi.edu.ba i erdin.hasanbegovic@unvi.edu.ba, najkasnije do 29. siječnja.