Terenska akcija CEM-a i Policijske stanice Travnik

U protekloj godini u Bosni i Hercegovini prijavljeno je 29.703 prometnih nezgoda od kojih je, u 5.940 slučajeva,kod vozača registrirano prisustvo alkohola u krvi. Od ukupnog broja prometnih nezgoda uzrokovanih vožnjom u alkoholiziranom stanju, u 25% njih sudjelovali su vozači dobi između 25 i 35 godina.

Na području KSB prijavljeno je 2.012 prometnih nezgoda, od kojih je 11 završilo smrtnim ishodom.

Zbog ovih zabrinjavajućih podataka, Centar za edukaciju mladih i Policijska stanica Travnik organizirali su terensku akciju upozoravanja vozača, posebno mladih, na opasnosti vožnje u alkoholiziranom stanju po njih, njihove saputnike, ali i druge sudionike u prometu.

Pored informiranja vozača o crnoj statistici o pogubnim posljedicama prometnih nezgoda uzrokovanih vožnjom u alkoholiziranom stanju, vozači su upoznati i sa odredbama Zakona o sigurnosti prometa, koje se tiču vožnje u alkoholiziranom stanju, te pozvani da odgovornom i sigurnom vožnjom doprinesu sigurnosti svih sudionika u prometu.

Akciju, koja je realizirana na pet lokacija u Travniku, podržale su i OŠ „Turbe“, OŠ „Nova Bila“, OŠ „Han Bila“ i OŠ „Mehurići“, čiji su se učenici pridružili CEM-ovim aktivistima i policijskim službenicima u upozoravanju vozača na opasnosti vožnje u alkoholiziranom stanju.

Pored terenske akcije na punktovima redovne kontrole vozača i motornih vozila, mladi aktivisti Centra za edukaciju mladih, zajedno sa policijskim službenicima posjetili su i trgovačke objekte u Travniku, te informirali njihove uposlenike o zabrani prodaje alkohola maloljetnicima, prema Zakonu o unutrašnjoj trgovini FBiH i pozvali ih da, ne prodajući alkohol mladima, zaštite njihovo zdravlje, preveniraju negativne posljedice i budu kreatori zdravog i sigurnog okruženja za svu djecu i mlade.

Ono što je posebno značajno jeste da su akciju realizirali mladi ljudi, aktivisti, koje CEM svakodnevno osnažuje u savjesne, odgovorne i aktivne članove zajednice, a koji su na ovaj način iskazali svoju potrebu za odrastanjem u zdravom i sigurnom okruženju, te pozvali sve nas da ga za njih i kreiramo.

Ove aktivnosti su nastavak suradnje Centra za edukaciju mladih i Policijske stanice Travnik na prevenciji konzumiranja alkohola među mladima, a njihovu vrijednost prepoznale su i navedene osnovne škole, koje su se pridružile preventivnim aktivnostima, educirajući svoje učenike, ali i cijelu lokalnu zajednicu o kolektivnoj odgovornosti za prevenciju konzumiranja alkohola među djecom i mladima.