Svjetlo riječi: Iz tiska izašla knjiga “Rijeke Bosne i Hercegovine”

Iz tiska je nedavno izašla knjiga prof. dr. Dalibora Balliana Rijeke Bosne i Hercegovine. Ova fotomonografija zbirka je tekstova o rijekama naše zemlje koje je autornapisao nakon sustavnoga terenskoga rada i obilaska rijeka.

Postojeća literatura o rijekama Bosne i Hercegovine vrlo je oskudna tako da ova fotomonografija predstavlja jedinstven projekt, jer do danas nije objavljena nijedna slična knjiga, koja bi donijela ne samo iscrpan pregled naših rijeka, nego i svih njihovih pritoka. U knjizi su objavljeni osnovni podaci o rijekama, njihovoj morfologiji, poziciji i ekologiji, te praktične i osnovne znanstvene spoznaje o flori i fauni. Ova fotomonografija za cilj ima čitatelja odvesti u ogromno prirodno bogatstvo rijeka Bosne i Hercegovine po kojima je naša zemlja nadaleko poznata.

Knjigu možete kupiti u knjižarama Svjetla riječi u Vitezu i Livnu; naručiti na broj telefona: 033 726 200; mailom na redakcija@svjetlorijeci.ba ili putem web shopa na www.svjetlorijeci.ba.