Svim korisnicima proračuna ZHŽ-a plaće umanjene za 8 posto!

Svakom korisniku proračuna Zapadnohercegovačke županije od sljedećeg mjeseca će bruto-plaća biti umanjena za 8 posto. Ako uzmemo da se radi o prosječnoj plaći, koja prema podacima Agencije za statistiku u Federaciji Bosni i Hercegovini iznosi 1278,67 maraka, sa smanjenjem od osam posto taj će iznos bruto-plaće biti umanjen za 102,29 maraka.

Pokušaj dogovora

Ovom računicom će građanin s prosječnom bruto–plaćom od 1278,67 maraka sada primati 1176,38 maraka mjesečno. Smanjenjem plaća, smanjuje se i svota novca koji se uplaćuje za doprinose, kako zdravstveno tako i mirovinsko, zbog čega će u konačnici korisnicima proračuna kada odu u mirovine iste biti umanjene. Upravo na ovo su pokušavali upozoriti predsjednik Vlade Zapadnohercegovačke županije Zdenko Ćosić, kao i ministrica obrazovanja Helena Lončar kada su proračunski korisnici odbijali smanjenje toplog obroka, regresa i putnih troškova. Naime, privremenim smanjenjem dodataka na plaću ne bi se proračunskim korisnicima stvarala trajna šteta, kao što je sada slučaj. Vodstvo Zapadnohercegovačke županije je još krajem prošle godine upozoravalo da će ako se nešto ne napravi doći do bankrota županije, te onda plaća neće biti nikako. Pokušali su postići dogovor sa sindikatima prosvjete budući da su prosvjetari najbrojniji korisnici proračuna, međutim njihov odgovor je bio štrajk početkom drugog polugodišta. Odluka o smanjenju plaća stupit će na snagu usvajanjem proračuna za 2013. godinu. Prema riječima predsjednika Vlade ZHŽ-a Zdenka Ćosića proračun bi trebao biti usvojen do kraja ovog mjeseca, a na Vladi će se naći na sljedećoj sjednici. On ističe da je stavka koja se odnosi na plaće umanjena za osam posto, te da će se to jednako odnositi na sve korisnike proračuna od ministara pa do prosvjetnih djelatnika, zaposlenih u administraciji, vozača i spremačica.

Nepravedna raspodjela

Kao što je već ranije rekao, Ćosić je i ovom prilikom ponovio kako će plaće proračunskim korisnicima biti smanjene sve dok se financijska situacija u županiji ne popravi. Naime, nije tajna, da je ova županija sa hrvatskom većinom u zadnje dvije godine u nemilosti viših razina vlasti , prvenstveno Federacije BiH. U više navrata je vodstvo županije isticalo kako se od županija uzima previše novca od poreza, a vraćaju im se samo mrvice zbog čega se funkcioniranje istih dovodi u pitanje, a vlada je primorana na drastične i nepopularne mjere.

Marija Medić / VL