Sveučilištu “Vitez” uručeno Rješenje o akreditaciji visokoškolske ustanove

Na temelju Preporuke Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete BiH, Ministarstvo obrazovanja,znanosti, kulture i sporta ŽSB donijelo Rješenje o akreditaciji Sveučilišta/Univerziteta “Vitez” iz Viteza. 

Sveučilište “Vitez” službeno je započelo proces akreditacije predavanjem Zahtjeva nadležnom Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i sporta ŽSB, 18. veljače 2015. godine. Proces eksterne evaluacije Sveučilišta “Vitez”, od strane Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete u BiH, započeo je 20. srpnja 2015. godine imenovanjem Povjerenstva domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvalitete i davanje preporuka o akreditaciji. Na temelju analize Samoevaluacijskog izvještaja, dokumenata prezentiranih tijekom posjeta i neposrednog razgovora s predstavnicima svih struktura Sveučilišta, Povjerenstvo je, analizirajući ispunjenost svih devet osnovnih kriterija, pripremilo Finalni izvještaj te dalo završno mišljenje i preporuku o akreditaciji Sveučilišta “Vitez”. Agencija za visoko obrazovanje i osiguranje kvalitete BiH je na osnovu Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH dala preporuku nadležnom Ministarstvu obrazovanja Srednjobosanske županije da izda Rješenje o akreditaciji visokoškolske ustanove Sveučilište “Vitez”.

Sveučilište “Vitez” sa svoja četiri fakulteta: Fakultetom pravnih nauka, Fakultetom informacionih tehnologija, Fakultetom poslovne ekonomije i Fakultetom zdravstvene njege među najmodernijim je privatnim visokoškolskim ustanovama. Diplome FPE, FIT-a i FZS priznate su u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, Nizozemskoj, Sloveniji i Hrvatskoj čime se potvrđuje da završeni studenti ovoga Sveučilišta, usvojenim znanjima i vještinama stečenim tijekom školovanja, odgovaraju potrebama suvremenog tržišta rada.