Sveučilište Vitez organizira promociju časopisa – South Eastern Europe Health Sciences Journa

Promociji prvog broja časopisa ”South Eastern Europe Health Sciences Journal“ (SEEHSJ) biti će održana u četvrtak, 17. studenog 2011. godine. Promocija će biti održana u kongresnoj dvorani hotela ”Central” u Franšiznom centru BiH, u Vitezu.

Konferencija za tisak je predviđena za 11,00 sati, dok će od 12,00 sati promociju započeti pozdravnim govorom prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan Medicinskog Fakulteta Sveučilišta ”Josip Juraj Strosmayer” Osijek, Hrvatska. Skupu će se obratiti i u ime domaćina prof. dr.  Ratko Juričić, dekan Zdravstvenog Fakulteta Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“ te prof. dr. Nikola Grabovac, rektor Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“.

Nešto više o samom časopisu kazati će prof. dr. sc. Selma Uzunović-Kamberović, glavna i odgovorna  urednica časopisa i prof. dr. sc. Radivoje Radić, pomoćnik glvane i odgovorne urednice časopisa, s Medicinskog fakulteta Sveučilišta ”Josip Juraj Strosmayer” Osijek, Hrvatska.