Sveučilište ”Vitez” organizira predavanje ”Prava intelektualnog vlasništva”

Fakultet pravnih nauka Sveučilišta “Vitez” iz Viteza u subotu, 20. travnja organizira predavanje na temu “Prava intelektualnog vlasništva”, s praktičnim primjerima, prevashodno značaja i zaštite autorskih i srodnih prava koja se izučavaju u predmetu Pravo intelektualnog vlasništva.

Predavanje će biti održano u prostorijama Sveučilišta “Vitez u Travniku, s početkom u 10 sati.

Gost predavač je Amela Hadrović-Hasanefendić, direktorica agencije za zaštitu autorskih prava “Sine Qua Non”, priopćeno je iz Sveučilišta “Vitez”.

Kako je materija predavanja interesantna široj društvenoj javnosti, a ne samo studentima Pravnog fakulteta, iz Sveučilišta “Vitez” pozvali su sve zainteresirane studente, ali i širu društvenu javnost da nazoče ovom vrlo zanimljivom predavanju. Ovaj poziv posebno se odnosi na znanstvenike, autore knjiga i umjetnike.