Sveučilište „Vitez“ na XVI međunarodnoj Circle konferenciji u Velikoj Britaniji

Na XVI međunarodnoj CIRCLE naučnoj konferenciji pod nazivom “Digital Intelligence”, koja je ove godine održana na University of Gloucestershire u Velikoj Britaniji, Sveučilište „Vitez“ sudjelovalo je predstavljanjem radova nastavnog osoblja, kao i promocijom doktoranata, upisanih na međunarodni doktorski studij na engleskom jeziku.

„Naučna konferencija Circle svake godine okuplja respektabilne profesore i istraživače iz svijeta ekonomske teorije i prakse, čime potvrđuje opredijeljenost ka izvrsnosti, što je i moto Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“, kazao je šef Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta „Vitez“ Siniša Dukić te dodao kako je sudjelovanje na konferenciji iskorišteno i za uspješne sastanke s partnerima iz Velike Britanije i razgovore o vidovima suradnje između visokoškolskih ustanova nakon izlaska Velike Britanije iz EU.