Svaki zaposlenik u FBiH moći će pratiti uplatu doprinosa

Federalno ministarstvo financija uputilo je u parlamentarnu proceduru prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa u formi nacrta zakona, piše Večernji list BiH. Nacrt je bio na razmatranju na sjednici Domu naroda PFBiH u ožujku.

Prijava i rokovi
U novom dopunjenom zakonu obveznik uplate doprinosa dužan je podnijeti Poreznoj upravi prijavu za upis u Jedinstveni sustav za svakog novog zaposlenika u roku od sedam dana od dana otpočinjanja rada osiguranika. Također, obveznik uplate doprinosa Poreznoj upravi podnosi prijavu u roku od sedam dana od dana nastanka bilo kakve eventualne promjene. Svaki će osiguranik moći pratiti uplatu doprinosa. Porezna uprava svakom osiguraniku iz osnove radnog odnosa izdaje uvjerenje o iznosu uplaćenih, odnosno neuplaćenih doprinosa. Uvjerenje se dostavlja za svaku fiskalnu godinu najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za prethodnu fiskalnu godinu. Porezna uprava se obvezala kako će svakom osiguraniku omogućiti, preko interneta, pristup podacima o iznosu uplaćenih doprinosa. Izmjene u vezi s uvidom u stanje uplaćenih doprinosa od osiguranika temelje se na činjenici da je Porezna uprava u suradnji s FAR projektom USAID pripremila online web portal za osiguranike, koji će preko interneta moći izvršiti, za sebe, uvid u stanje uplaćenih doprinosa. Porezna uprava će na temelju zahtjeva osiguranika izdavati uvjerenje iz Jedinstvenog sustava koje sadrži podatke o iznosu uplaćenih doprinosa. Kako stoji u obrazloženju, osnovni razlozi za donošenje ovog zakona su ti što obrazac prijave uplate doprinosa za dobrovoljno mirovinsko osiguranje i zdravstveno osiguranje osobnim sredstvima nije do sada bio propisan, što je prilikom ostvarivanja prava dobrovoljnih osiguranika to stvaralo određene probleme. Predloženim izmjenama zakona ovaj problem se eliminira. Prilikom inspekcijskog nadzora, kontrole prijavljenih radnika i “rada na crno” uočena je pojava da poslodavci za neprijavljene zaposlenike prezentiraju ugovor o radu s datumom od prije jednog ili dva dana, koristeći zakonski rok za prijavu osiguranja od sedam dana. Zapažanja inspektora idu u pravcu konstatacije da poslodavci imaju pripremljene ugovore o radu s nepopunjenim datumom sklapanja ugovora o radu, koji se unese prije prezentiranja inspektorima.
Identifikacijski broj
U cilju povećanja discipline u oblasti doprinosa izmjenama zakona skraćuje se rok za podnošenje prijave. Izmjenom članka omogućava se osiguranicima jednostavnija provjera stanja uplaćenih doprinosa, elektroničkim putem uz unos podataka iz osobne iskaznice, kao i mogućnost da se ti isti podaci u vidu uvjerenja (s potpisom i pečatom) izdaju u nadležnoj Poreznoj ispostavi ako osiguraniku ti podaci trebaju u nekom postupku. Uvjet da bi netko pristupio web portalu Porezne uprave je taj da osiguranik ima važeću osobnu iskaznicu i osobni identifikacijski broj koji, na zahtjev osiguranika, izdaje nadležna Porezna ispostava. Tako bi svaki osiguranik imao uvid u podatke o stanju uplaćenih doprinosa po godinama i mjesecima od početka funkcioniranja Jedinstvenog sustava 2011. godine, stoji u obrazloženju.