Svaki organ uprave je bolji što je veća povratna informacija od svih građana

Jučer je u maloj sali Općine Vitez održan sastanak o unapređenju komunikacije između jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva. Organizator sastanka je Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.

- REKLAMA -

Na sastanku su sudjelovali predstavnici općine Vitez i organizacija civilnog društva s područja općine. Cilj sastanka je kroz razgovor s predstavnicima organizacija civilnog društva u partnerskim općinama projekta ReLOaD, osigurati kvalitetne povratne informacije o mogućnostima korištenja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svrhu poboljšanja suradnje i što bržeg dobijanja informacija.

Svi predstavnici organizacija civilnog društva su kazali kako su zadovoljni komunikacijom s Općinom Vitez i svim općinskim službama, ali da ima prostora da se suradnja i komunikacija dodatno unaprijede. Složili su se I da je potreban dodatni angažman svih građana u traženju informacija.

Predstavnica Općine Vitez, Katica Iličić naglasila je kako upoznavanje i suradnja između samih udruga koje djeluju u općini Vitez postoji jer se upoznaju na radionicama koje provodi Općina Vitez.

Tijekom sastanka je zaključeno da je svaki organ uprave bolji što je veća povratna informacija od svih građana.

Top akcija 18.-27.1.