Sutra trinaesta sjednica OV Vitez

opcina zgradaU srijedu, 19. veljače održat će se trinaesta sjednica Općinskog vijeća Viteza, a početak sjednice zakazan je za 9,oo u dvorani Općinskog vijeća. Pred viteškim vijećnicima iscrpan je dnevni red, a sastoji se od osamnaest točaka.

Predsjednik OV Vitez, Tomislav Bošnjak- Matić za sjednicu je preložio sljedeće točke dnevnog red:

 1. Izvješće o radu Općinskoga načelnika i Službi za upravu Općine Vitez za 2013. godinu
 2. Prijedlog programa rada Općinskoga načelnika i Službi za upravu Općine Vitez za 2014. godinu
 3. Informacija o radu Općinskoga vijeća Vitez za 2013. godinu
 4. Prijedlog Programa rada Općinskoga vijeća Vitez za 2014. godinu
 5. Prijedlog Proračuna općine Vitez za 2014. godinu
 6. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna općine Vitez za 2014. godinu
 7. Izvješće o realizaciji javnih nabavi za 2013. godinu
 8. Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu studentskih stipendija
 9. Prijedlog Odluke o reguliranju postupka pred općinskim službama za upravu
 10. Prijedlog Odluke o kriterijima za imenovanje članova upravnih vijeća i nadzornih odbora u poduzećima i ustanovama prema kojima ovlaštenja i obveze imaju tijela općine Vitez temeljem državnog kapitala
 11. Prijedlog Odluke o obustavljanju primjene Odluke o komunalnim djelatnostima zajedničke potrošnje;
 12. Prijedlog Odluke o obustavljanju primjene Odluke o naknadi za korištenje gradskog i ostalog građevnog zemljišta;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za imenovanje privremenog upravnog vijeća JU Centar za socijalni rad Vitez
 14. Prijedlog Odluke o proglašavanju poslovnih zona na području Općine
 15. Prijedlog Operativnog proračunskog kalendara za izradu i donošenje proračuna za 2015. godinu i financijskog plana – Okvirnog proračuna za razdoblje od 2015.- 2017. godine
 16. Prijedlog rješenja o dodjeli neizgrađenog građevnog zemljišta Fikretu Begoviću iz Viteza
 17. Prijedlog rješenja o dodjeli bez naknade zemljišta na privremeno korištenje MZ Bila
 18. Prijedlog djelomičnog Rješenja o izuzimanju bez naknade i dodjeli neizgrađenog građevnog zemljišta Edini Ganibegović i Dervišu Ganibegoviću.