Sutra 98. sjednica Vlade Srednjobosanske županije

98. sjednica Vlade Županije Središnja Bosna održat će se sutra, 19. veljače u 9 sati u prostorijama Vlade u Travniku.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Zapisnik s 97. sjednice Vlade Žuapnije – sekretar Vlade Županije
2. Izvještaji o radu ministarstava za 2014.godinu
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo financija
c) Ministarstvo pravosuđa i uprave
d) Ministarstvo privrede
e) Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede
f) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
g) Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta
h) Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
3. Izvještaj o radu uprava i upravnih organizacija za 2014. godinu:
a) Županijska uprava za pitanja branitelja
b) Županijska uprava za civilnu zaštitu
c) Županijska uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
d) Županijski arhiv
e) Županijski zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno historijskoga naslijeđa
f) Županijska direkcija za puteve
fa) Izvještaj o izvršenju Godišnjeg plana i Programa održavanja i rekonstrukcije regionalnih puteva Srednjobosanske županije za 2014. godinu
4. Izvještaj o radu službi i ureda
a) Služba za zajedničke poslove
b) Stručna služba Vlade Županije
c) Ured za zakonodavstvo
d) Kabinet premijera Županije
5. Prijedlog pravilnika iz oblasti javno-privatnog partnerstva – Ministarstvo privrede
a) Pravilnik o kriterijima ocjene i odboravanja projekata javno-privatnog partnerstva
b) Pravilnik o sadržaju ugovora o javno-privatnom partnerstvu
c) Pravnik o nadzoru provedbe projekata javno-privatnog partnerstva
d) Pravilnik o educiranju sudionika u postupcima u pripremi provedbe projekata javno-privatnog partnerstva
6. Suglasnost na pravilnike iz oblasti Zakona o dopunskim pravima boraca – Županijska uprava za branitelje
a) Pravilnik o ostvarivanju prava na ortopedska pomagala
b) Pravilnik o ostvarivanju prava na banjsko liječenje
c) Pravilnik za stambeno zbrinjavanju boraca
d) Pravilnik o korištenju prava po osnovu promijene radne sposobnosti
7. Prijedlog odluka o dodjeli ugovora za nabavu roba i usluga – Uprava za borce:
a) za usluge banjsko-klimatskog liječenja i medicinske rehabilitacije
b) za nabavu ortopedskih pomagala
8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti osnovnim i srednjim školama za popunu upražnjenih radnih mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
9. Prijedlog odluke o prodaji motornog vozila – Ministarstvo privrede
10. Suglasnost za zaključivanje sporazuma za isplatu potraživanja tražitelja Marinka Tuke – Županijsko javno pravobranilaštvo
11. Informacija o eventualnoj naplati materijalne štete nastale donošenjem Rješenja o prestanku radnog odnosa (po Zaključku Vlade) – Županijsko javno pravobranilaštvo
12. Informacija o nastanku obveze Županije za povrat uplaćenih sredstava u predmetu ”Branko Šarić” – Kantonalno javno pravobranilaštvo
13. Izvještaj o obavljenim revizijama Odjela za internu reviziju – Ministarstvo financija
14. Izvještaj o praćenju provođenja preporuka revidiranih korisnika Proračuna – Ministarstvo financija
15. Izvještaj o realizaciji projekata iz Programa utroška sredstava za poticaje povratku prognanih, obnovi i razvitku za 2014. godinu – Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
16. Izvještaj o radu inspekcija za siječanj 2015. godine
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo privrede
c)Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
d) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
e) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
17. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova (4 x) – Ministarstvo unutrašnjih poslova
18. Suglasnost za isplatu naknade za članove Support tima – Ministarstvo unutrašnjih poslova
19. Suglasnost za planove nabavki za županijska tijela uprave – Stručna služba Vlade
20. Suglasnost o produženju ugovora za čišćenje objekta Slimena – Ministarstvo unutrašnjih poslova
21. Suglasnost na Protokol o suradnji Ministarstva unutrašnjih poslova i JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine – Ministarstvo unutrašnjih poslova

Prethodni članakU spomen na Jozu Plavčića Đokca
Sljedeći članakI dalje bez konačnog dogovora o izvršnoj vlasti u ŽSB-u