Sutra 60. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna

60. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna sazvana je za sutra, 6. srpnja 2017. godine, s početkom u 9 sati.

D N E V N I   R E D

1. Zapisnik sa 59. sjednice Vlade KSB – sekretar Vlade Kantona
2. Prijedlog rebalansa proračuna KSB za 2017.godinu – Ministarstvo financija
3. Mišljenje na federalni Nacrt zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
4. Mišljenje na federalni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izradu revizije projektne dokumentacije za zaštitu izvorišta Bašbunar – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izradu revizije projektne dokumentacije za zaštitu izvorišta Goleš – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
7. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za zamjenu podova u PŠ “Krušćica” Vitez – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
8. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za zamjenu stolarije i uvođenja video nadzora u “Prvoj osnovnoj školi Donji Vakuf” – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
9. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za rekonstrukciju centralnog grijanja u OŠ “Hasan Kjafija Pruščak” PŠ “Prusac” – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za promoviranje sportskog ribolova, za poribljavanje vodotoka, za dogradnju i izgradnju mrijestilišta i drugih objekata za potrebe ribolovaca, te za čišćenje i uređenje korita rijeka na području Kantona – Ministarstvo poljoprivrede , vodoprivrede i šumarstva
a) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za promoviranje sportskog ribolova, za poribljavanje vodotoka, za dogradnju i izgradnju mrijestilišta i drugih objekata za potrebe ribolovaca, te za čišćenje i uređenje korita rijeka na području Kantona
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Bugojno za opremanje općinskog operativnog centra civilne zaštite – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Donji Vakuf za rekonstrukciju mosta na Oboračkoj rijeci i odvođenje površinskih voda s područja Kamenjače – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Kreševo za čišćenje i uređenje korita rijeke Kreševčice i njenih pritoka – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
14. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavu ortopedski pomagala za 2017. godinu – Kantonalna uprava za borce
15. Prijedlog odluka o pokretanju postupaka za nabavku roba za potrebe budžetskih korisnika – Služba za zajedničke poslove
a) za nabavku mrkog uglja
b) za nabavku uglja lignita
c) za nabavku ogrjevnog drveta
d) za nabavku lož ulja
e) za nabavku goriva
16. Suglasnost za zaključivanje ugovora o preuzimanje ispunjenja – Služba za zajedničke poslove
a) o nabavi i ugradnji rezervnih dijelova za vozila i motocikle
b) za vulkanizerske usluge i usluge pranja vozila
c) za autolimarske i autolakirerske radove na vozilima u vlasništvu Vlade Kantona
17. Suglasnost za potpisivanje ugovora o djelu za tehničko održavanje Registra novčanih kazni, evidencije korištenja radnog vremena i video nadzora – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
18. Suglasnost za plaćanje administrativnih taksi na izvode iz Registra novčanih kazni – Ministarstvo unutrašnjih poslova
19. Suglasnost za integriranje fiksne i mobilne telefonije u MUP-u – Ministarstvo unutrašnjih poslova
20. Suglasnost za nabavku fotokonduktora za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
21. Suglasnost za nabavu i montažu klima uređaja za potrebe Općinskog su u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
22. Suglasnost za uspostavljanje e-mail kontakt registra – Ured za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu
23. Suglasnost za pokretanje postupka za isporuku energije putem decentraliziranog grijanja u nižim potrošačkim jedinicama – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
a) Informacija o potrošnji energenata u školama za 2016.godinu
24. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe nižih potrošačkih jedinica – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
25. Suglasnost za pokretanje postupka za javne nabavke za potrebe nižih potrošačkih jedinica ( škola) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
26. Izvješće o obavljenim revizijama Odjela za internu reviziju – Ministarstvo financija
27. Izvještaji o realizaciji zaključaka vlade za prvu sjednicu u mjesecu srpnju 2017.godine – Stručna služba Vlade Kantona
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Kantonalni arhiv

Prethodni članakSazvana 23. sjednica Skupštine KSB
Sljedeći članakU Livnu osmorica novaka položili svoje prve privremene zavjete