Sufinanciranje plaća privrednicima u ZDK kojima je zabranjen rad

Vlada Zeničko-dobojskog kantona sufinancirat će plaće privrednicima kojima je po naredbama Federalnog štaba civilne zaštite zabranjen rad.

To je jedna od mjera koja treba biti usvojena, a koja je definirana na jučerašnjoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća ZDK, koju su podržali svi socijalni partneri.

– Prva mjera je da, počevši od ožujka sufinanciramo plaću našim privrednicima. Konkretno, za ožujak bi to bilo 50 posto, a za travanj sto posto – rekao je premijer ZDK Mirza Ganić.

Druge mjere se odnose na kreditno-garancijski fond.

– Mi već imamo jedan fond koji iznosi milijun i po KM i koji je operativan, a današnja sjednica Vlade je omogućila fleksibilniji način trošenja tih sredstava. Dogovorili smo se da Ministarstvo za privredu odredi kroz program utroška sredstva za sufinanciranje kamata, tako da će ta sredstva veoma brzo biti dostupna – naveo je Ganić.

Druga mjera je očuvanje likvidnosti privrednih društava.

Ganić je naveo da će, kada Vlada Federacije BiH usvoji svoj garancijski fond kroz Razvojnu banku tražiti dio garancije i omogućiti od 12 do 15 miliona KM.

– Pored grejs perioda mi ćemo uložiti napore da sufinaciramo i dio kamata, odnosno sve kamate – naglasio je Ganić.

Predsjednik Udruženja metalske i elektro industrije Privredne komore FBiH Kasim Kotorić smatra su institucije i službe dobro organizirane na području ZDK kod amortiziranja prvog udara i onoga što se događalo nakon dolaska koronavirusa.

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata ZDK Mirnes Isaković je poručio da će mjere sačuvati radna mjesta.

– Subjektima kojima je zabranjen rad zapošljavaju 7.200 radnika, ali već je do sada otpušteno 1.200 radnika – istakao je Isaković.

Sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje ZDK održana je nakon sjednice Vlade ZDK.