Studenti prijavite se za plaćen put u Europu

Omladinska informativna agencija (OIA BIH) i Inkubator društvenih inovacija „Munja“ uz podršku Robert Bosch Fondacije, Balkan Trust for Democracy i partnera otvara i sedmu godinu za redom poziv «Putujemo u Europu» za studente završnih godina i apsolvente fakulteta univerziteta/sveučilišta u Bosni i Hercegovini u kojem je do sada sudjelovalo 195 studenta iz čitave BiH.Cilj projekta je da se omogući da najmanje 25 najboljih studenata na univerzitetima/sveučilištima u BiH ljeto 2014. provedu kao većina njihovih vršnjaka iz Europe, putujući po njoj i upoznavajući europske gradove i narode. Pobjednici na konkursu dobijaju:

  • InterRail kartu za 22 dana (za besplatnu vožnju evropskim vozovima)
  • džeparac
  • studentsku karticu ISIC
  • putno osiguranje
  • učešće na trodnevnom specijalnom otvaranju programa u Berlinu 29.7.2014. godine (boravak u Berlinu sa studentima iz Jugoistočne Europe, party, razgledavanje grada, susret sa zvaničnicima Savezne Republike Njemačke i Fondacije Robert Bosch i dr.)

Osnovni kriteriji za odabir studenata:
1.    Prijave mogu podnijeti isključivo studenti završne godine fakulteta, apsolventi ili studenti prve godine postdiplomskog studija (ako studiraju po sistemu 3+2) do 26 godina starosti koji su državljani BiH i posjeduju putnu ispravu;
2.    Da je kandidat/kinja do sada nikako ili što manje putovao/la u inozemstvo
3.    Prednost: za one koji su imali/imaju angažman u studentskim, omladinskim ili/i nevladinim organizacijama kao i za članove Munja Inkubatora (informacija o organizaciji, kontakt osoba organizacije i vrste aktivnosti u koje je student/ica uključen/a)
4.    Znanje stranog jezika – engleski, njemački, francuski, španski ili talijanski
5.    Uspjeh studenta:

  • Prosječna ocjena najmanje 7,5 (3,0) i više (kandidat/kinja podnosi original potvrdu o položenim ispitima i prosječnoj ocjeni)
  • Dužina studiranja

6.    Motivacija za učešće u programu i spremnost za angažman na promociji mobilnosti mladih.

Prijavni formular i dodatne informacije o projektu svi zainteresirani kandidati mogu preuzeti sa web stranice projekta: www.hajmo.ba i www.mladi.info

Prikupljene dokumente stavljene u kuvertu potrebno je dostaviti do srijede 18. juna/lipnja 2014. godine do 15:00 sati (u obzir se uzimaju i pristigle kuverte s datumom slanja do 16.6.) kao i kreativni zadatak (fotografiju) sa kontaktima poslati na e-mail: munja@munja.ba.
Samo finalisti će biti kontaktirani i pozvani na intervju u Sarajevo 24. i 25.6.2014. godine.

Prijave se mogu poslati poštom na adresu:
Za konkurs «Putujemo u Europu»
OIA
pp 330
71 000 Sarajevo 

ili lično dostaviti u zatvorenoj koverti u prostorije OIA-e/Munje (radnim danom od 09:30h do 17:00h):
Ferhadija 28 (ulaz u prolazu pored Guinness puba)
71 000 Sarajevo 

U razmatranje će biti uzete samo potpuno popunjene prijave, koje stignu na navedenu adresu uz poslani kreativni zadatak elektronskim putem.

Sve prijave poslane zaključno s datumom završetka javnog poziva bit će uzete u razmatranje. Prijave koje su poslane nakon zatvaranja javnog poziva ili koje sadrže netočne i nepotpune podatke neće biti uzete u razmatranje.

Za sva dodatna pitanja:

  •     pročitajte “VODIČ ZA STUDENTE” na www.hajmo.ba
  •     uključite se u diskusiju na Munja fan page-u FB-a
  •     kontaktirajte OIA-u na: munja@munja.ba i 033 23 77 64