Stručna posjeta studenata Ekonomskog fakulteta Sveučilišta “Vitez” Economicu

Studenti Ekonomskog fakulteta Sveučilišta/Univerziteta “Vitez” posjetili su danas poduzeće Economic d.o.o. Vitez. U suradnji s menadžmentom Economica studenti su zajedno sa svojim mentorima posjetili proizvodne pogodne Economica u kojima se proizvode proizvodi pod brandom Framini. U proizvodnom pogonu studenti su imali priliku upoznati proces kao i osnovne načine o proizvodnji kupaoničkih garnitura, kuhinja, uredskog namještaja i trgovačkih interijera.

Nakon praktičnog dijela upoznavanja proizvodnih procesa od samih ulaza repromaterijala do obrade i stvaranja finalnih proizvoda studenti su posjetili odjel prodaje i prodajnog menadžmenta, a nakon toga sudjelovali na prezentaciji. Praktična prezentacija sadržavala je informacije o samim začecima Economica i njegovom poslovnom razvijanju. Studenti su posebnu zainteresiranost pokazali za proces implementiranja franšiznog načina poslovanja i začetke franšizne mreže Economic te sustava upravljanja kvalitetom. Također, prezentirano je i osnivanje vlastite proizvodnje te proces brandiranja iste pod brandom Framini. Noviji dio razvoja poslovanja predstavljen je kroz otvaranje suvremenog poslovnog kompleksa, Franšiznog centra BiH i hotela Central. Poseban naglasak na prezentaciji bio je na prodajnom menadžmentu i marketingu te aktivnostima koje se poduzimaju u svrhu promocije.

Na samom kraju prezentacije, studenti su imali priliku postaviti pitanja iz onih poslovnih oblasti čija praktična primjena im je bila zanimljiva i do sada nepoznata. Zadovoljni odgovorima i oduševljeni novim informacijama studenti su iskazali želju da u budućem razdbolju aktivno komuniciraju s predstavnicima i menadžmentom Economica po pitanju njihovih stručnih i istraživačkih radova na nastavnim predmetima Ekonomskog fakulteta Sveučilišta “Vitez”.