Stier: Centralizam i separatizam uništavaju BiH, federalizam ju vodi u EU

U ponedjeljak, 20. siječnja 2014., održana je rasprava o izvješću o napretku Bosne i Hercegovine na Vanjskopolitičkom odboru EU. Hrvatski zastupnik Davor Ivo Stier, stalni član Vanjskopolitičkog odbora, istaknuo je kako Bosna i Hercegovina stagnira na svom europskom putu.

“Razlog tome nisu niti Hrvati, niti Bošnjaci, niti Srbi, niti svi građani BiH. Razlog tomu su s jedne strane separatističke snage, s druge one centralističke”, naglasio je Stier.

Stier je podržao izvjestiteljicu Doris Pack koja je amandmanom 19 naglasila važnost da se nastavi graditi europski put BiH na principima federalizma i legitimne reprezentacije.

“Upravo je federalizam ključ za europski put BiH. Kada sam to naglasio u svojim javnim istupima, napadnut sam s obje strane – i separatističke, i one unitarističke. Napadnut sam preko medija Republike Srpske, ali i preko radikalnih bošnjačkih medija
koji su se bavili svime i svačime, a najmanje su se bavili europskim putem BiH”, rekao je Stier.

Na kraju je naglasio važnost koordinirane zajedničke politike EU prema BiH.