Šteta od poplava u SBŽ-u veća od 5 milijuna KM

Šteta od nedavnih poplava u Srednjobosanskoj županiji (SBŽ), prema preliminarnim podacima, procijenjena je na oko 5,78 milijuna KM, a za hitne intervencije u četiri najugroženije općine Vlada Srednjobosanske županije (SBŽ) je izdvojila ukupno 150.000 KM.

Odlukom vlade, 80.000 maraka dodijeljeno je za hitnu intervenciju u općinu Busovača, koja je pretrpjela najveće štete, općini Travnik je dodijeljeno 30.000 maraka, a po 20.000 maraka općinama Novi Travnik i Kiseljak. Direktor županijske Uprave za civilnu zaštitu Nikica Stipinović kazao je novinarima da će novac biti dodijeljen općinama za troškove, poput onih za angažirane mehanizacije, za gorivo i dnevnice. – Svaka razina vlasti treba izdvojiti sredstva sukladno svojim mogućnostima. Međutim, to je kap u moru, iako mi planiramo i sredstva koja ćemo kasnije koristiti – kazao je.

Na upit kakvu pomoć mogu očekivati vlasnici potopljenih imanja, Stipinović je istaknuo da se nikad ne može nadokandi ukupna načinjena šteta. – Ljudi neće nikad biti obeštećeni i to im treba u oči reći, a većina njih to već zna. Vjerojatno će općine pronaći neki način da se ti ljudi dijelom obeštete. Ne znam što će načelnici uraditi, ali ćemo mi, kroz projekte, pomagati – naglasio je.

Vlada SBŽ-a danas je uputila i zahtjev Vladi Federacije BiH za dodjelu jednokratne novčane pomoći za hitne intervencije. – U granicama svojih mogućnosti, općine uvijek interveniraju tamo gdje su stradala domaćinstva, pa se nadam da će i ovaj put biti tako. Dakle, sudjeluju i općine i kantonalna vlada, pa očekujemo da će razumijevanja imati i Federalna vlade i da će, bar za ove četiri općine u kojima je bilo stanje prirodne nesreće, dodijeliti određena sredstva – naglasio je premijer Tahir Lendo.

Prema preliminarnim podacima, šteta u Busovači je procijenjena na 3,57 milijuna maraka, u Travniku 738.000 maraka, Novom Travniku 299.745 maraka, u Kiseljak 262.000 maraka, dok za ostale općine u SBŽ-u ukupna procijenjena šteta iznosi 910.000 maraka. Na sjednici županijske vlade rečeno je, među ostalim, da će se saniranjem šteta baviti i županijska ministarstva, koja će, kroz projekte, izdvajati novac za oštećene škole, zdravstvene ustanove i slično. Kako je najavljeno, konačno izvješće o nastalim štetama bit će završeno u idućih 15 do mjesec dana, nakon čega će o njemu raspravljati i Skupština SBŽ-a.