Standardna oprema policije na zadovoljavajućoj je razini

Policija u Bosni i Hercegovini ne rijetko se nalazi u nezahvalnim situacijama. Od policije se, prije svega, traži profesionalnost i stručnost, no, u složenoj i osjetljivoj državi kakva je BiH često je upravo to i najteže.

A da bi se do profesionalnosti i stručnosti u policiji došlo, opremljenost policije mora biti na visokoj razini. Ograničena sredstva U BiH policijske jedinice u nadležnosti su županija, entiteta i države, pa je i opremljenost policijskih struktura raznolika. Bez odgovarajuće opreme i naoružanja nema ni kvalitetne suradnje s policijskim strukturama EU-a, a BiH bi svakako trebala biti dio tog sustava.

S obzirom na to da je BiH siromašna zemlja, za potrebe policije izdvajaju se ograničena sredstva. No, iako kvaliteta standardne opreme bh. policije ovisi i o proračunu lokalnih zajednica, županija ili entiteta, praksa je pokazala da je standardni dio opreme i naoružanja policijskih snaga u BiH na zadovoljavajućoj razini. Isto vrijedi i za specijalne policijske snage u BiH. Stručnjaci navode da sve policijske agencije u BiH, uključujući SIPA-u, imaju kvalitetnu opremu za antiterorističko djelovanje, uključujući opremu za prikupljanje i obradu podataka. Problem nastaje kada se radi o sofisticiranoj opremi, BiH tu dobrano kaska za standardima EU-a.

Tu se, prije svega, misli na opremu za suzbijanje većih uličnih nemira, a stručnjaci ukazuju na primjer iz 2014. kada policija nije imala adekvatan odgovor na ulične prosvjede koji su završili paljenjem objekata, institucija, Državnog arhiva… Neadekvatno je uređen i sustav videonadzora u većim gradovima. Sustav “Renata” Također, Srbija i Hrvatska već nekoliko godina uvode opremu za prepoznavanje registracijskih oznaka koja je povezana s bazom kaznenih evidencija, dok je kod nas to tek “u povojima”.

U Zapadnohercegovačkoj županiji taj je sustav zaživio već prije dvije godine, u HNŽ-u se koristi od prošle godine i pokazao je odlične rezultate te je sustav “Renata” (videoanalitički sustav u kojem se podaci obrađuju, pohranjuju, prenose i koriste) zainteresirao čelne ljude i drugih sigurnosnih službi u BiH. Koristeći taj sustav, povećava se prometna i javna sigurnost, omogućuje proaktivno praćenje vozila i osoba koje naprave prekršaj, a naprednim pretragama i filtriranjem podataka u bazi moguće je korištenje podataka u operativnim poslovima policije, posebno na poslovima suzbijanja kriminaliteta. Na koncu, kažimo i kako je prije dvije godine Europska policijska unija (krovna udruga europskih policijskih sindikata) provela online istraživanje među pripadnicima 15 europskih zemalja. Jedan od zaključaka je da zapadnoeuropske zemlje imaju dobro opremljene policijske snage, dok u Bugarskoj, Rumunjskoj, Hrvatskoj i BiH još uvijek ima mnogo nedostataka.