Srednjobosanska županija dobila novu Vladu

Na III. vanrednoj sjednici Skupštine Srednjobosanske županije potvrđen je novi saziv Vlade Srednjobosanske županije u slijedećem sastavu:

Tahir Lendo, premijer Kantona 
Feliks Vidović, ministar unutrašnjih poslova
Zoran Marković, ministar pravosuđa
Mirjana Plavčić, ministrica finansija
Nisvet Hrnjić, ministar privrede
Salkan Merdžanić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Amir Šečibović, ministar prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
Anto Matić, ministar zdravstva i socijalne politike
Bojan Domić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Novoimenovani premijer Tahir Lendo, koji je i u proteklom periodu obavljao ovu dužnost, izjavio je kako je ovo vlada koja je u najkraćem roku imenovana od izbora u povijesti Srednjobosanske županije.

Premijer je takođe naglasio da je prioritet nove Vlade održavanje vladavine prava, političke i ekonomske stabilnosti te jednakosti svih naroda i građana.