“Slučaj Respiratori”: Suđenje nastavljeno izvođenjem materijalnih dokaza optužbe

Izvođenjem materijalnih dokaza optužbe, danas je u Sudu Bosne i Hercegovine nastavljeno suđenje u predmetu Fadil Novalić i drugi, a u vezi s nabavkom 100 respiratora, koje je za potrebe Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) iz Kine uvezla firma “Srebrena malina”.

Tužitelj u ovom predmetu Džermin Pašić predočio je sadržaj komunikacija optuženih i drugih aktera (telefonske, Viber i e-mail), te odluke i zaključke Vlade i Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ), kao i brojne dokumente iz inkriminiranog perioda, odnosno nakon proglašenja nesreće u FBiH 16. marta 2020. godine, a što je uslijedilo kao posljedica pandemije koronavirusa.

Između ostalog, Sudu je predočen sadržaj prepiske u sklopu Viber-grupe, odnosno federalnog premijera Fadila Novalića, generalne sekretarke Vlade FBiH Edite Kalajdžić i Hasana Ganibegovića iz premijerovog kabineta od 24. marta 2020. godine kada razgovaraju o smjeni tadašnjeg Federalnog štaba civilne zaštite.

Dan nakon ove prepiske, 25. marta, uslijedila je smjena FŠCZ-a, te je njegov sastav, kako je tužitelj naveo, znatno reduciran na broj od sedam članova, uključujući komandanticu Jelku Milićević i načelnika Fahrudina Solaka.

U tom kontekstu, prezentirani su – zapisnik sa 162. hitne sjednice Vlade FBiH, održane telefonskim putem, te sedme sjednice FŠCZ-a, Uredba o izmjenama Uredbe o statusu FŠCZ-a, kao i Prijedlog odluke o nabavci medicinskog materijala i opreme u uvjetima pogoršane epidemiološke situacije, odnosno Odluka FŠCZ-a o davanju saglasnosti FUCZ-u za nabavku medicinskog materijala i opreme…

Tužitelj je pokazao i listing telefonskih poziva, a u vezi komunikacije s vlasnikom firme “F. H. Srebrena malina” Fikretom Hodžićem, ostvarene 26. marta i nadalje, a radi nabavke određene količine zaštitne opreme, shodno Planu potreba koji je na inicijativu Vlade sačinio Zavod za javno zdravstvo FBiH.

Prethodno su prezentirani dokumenti zdravstvenih ustanova u FBiH u vezi s provođenjem postupaka nabavki, na čemu je tužitelj insistirao, dovodeći to u vezu sa članom 10. Zakona o javnim nabavkama, odnosno izuzeću od primjene ovog zakona u situaciji nakon proglašenja nesreće.

Budući da se radilo o postupcima koji nisu do kraja realizirani, Sud je zaključio da se radi o nerelevantnim dokazima u ovoj fazi postupka.

Prezentiran je, također, i set materijalnih dokaza, dokumenata koji se odnosi na svojstvo/funkciju optuženih u inkriminirano vrijeme, a što je, uz saglasnost odbrane, ocijenjeno nespornim.

Na izvođenje dokaza optužbe, odbrana je uložila niz prigovora, od konstatacije da tužitelj nepotrebno komentira i zaključuje, te da njegov nastup ima elemente završne riječi, do tvrdnji da se radi o nerelevantnim dokazima ili dokazima koji su pribavljeni na nezakonit način.

Međusobno optuživanje odbrane i optužbe za nekorektnost i arogantnost, nerijetko je propraćeno reakcijom predsjedavajuće Sudskog vijeća, sutkinje Džemile Begović, koja je nakon niza upozorenja strankama u postupku,  zatražila da se prekine s uvredama i malicioznim komentarima.

Pored premijera Federacije BiH Fadila Novalića, u vezi s nabavkom respiratora optuženi su, suspendovani direktor FUCZ-a Fahrudin Solak i vlasnik firme “F. H. Srebrena malina” Fikret Hodžić, kao i pravna osoba F. H. Srebrena malina, te federalna ministrica finansija Jelka Milićević.

Novalić, Solak i Hodžić se terete za udruživanje radi činjenja krivičnih djela u vezi sa djelima zloupotreba položaja ili ovlaštenja, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem.

Oni su optuženi i za pranje novca, falsifikovanje ili uništenje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava, falsifikovanje službene isprave i povredu obaveze vođenja trgovačkih ili poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izvještaja i njihovo falsifikovanje ili uništavanje.

Milićević se tereti za nesavjestan rad u službi.

Nastavak suđenja u ovom predmetu zakazan je za 27. april, kada bi zastupnik optužbe trebao nastaviti izvođenje materijalnih dokaza.

Prethodni članakNeum spreman za novu turističku sezonu
Sljedeći članakSrušio se YouTube, Google se ne oglašava