Skup u Vitezu: Borba protiv korupcije i kriminala najvažniji zadatak bh. institucija

Borba protiv organiziranog kriminala i korupcije jedan je od najvažnijih zadataka svih institucija u Bosni i Hercegovini u procesu pridruživanja Europskoj uniji, zaključeno je na okruglom stolu o izazovima u procesu europskih integracija BiH.

Skup, koji je danas upriličen u Vitezu, organiziralo je Zajedničko povjerenstvo za europske integracije Parlamentarne skupštine BiH.

Na skupu, koji je održan uz podršku Misije OESS-a u BiH sudjelovalo je više od 80 predstavnika svih razina zakonodavne i izvršne vlasti u BiH, pravosudnih institucija i policijskih agencija, kao i predstavnici Misije OESS-a i Ureda specijalnog predstavnika EU u BiH.

Predsjedatelj Zajedničkog povjerenstva za europske integracije PSBiH Nikola Lovrinović poručio je da je borba protiv organiziranog kriminala i korupcije u vrhu prioriteta koje EU, ali i svi građani BiH, postavljaju pred institucije zakonodavne, izvršne i sudske vlasti.

Istaknuo je da svaki napredak postignut u ovoj oblasti vraća povjerenje u institucije i potiče korake naprijed u svim drugim reformskim područjima.

Šef Odjela za politiku djelovanja i planiranje u Misiji OESS-a u BiH Joeri Maas je naglasio da korupcija usporava ekonomski rast i slabi povjerenje javnosti u institucije, političare i politički sustav BiH.

Upozorio je da u BiH neće biti domaćih i stranih investicija ako postoji uvjerenje da bi obrazovanje, zapošljavanje, te socijalna i ekonomska zaštita mogli biti podložne kriminalnim i koruptivnim aktivnostima.

S tim u vezi, Maas je poručio da će Misija OESS-a u BiH nastaviti da pruža podršku zakonodavnim institucijama u jačanju najvažnijih državnih instrumenata u borbi protiv korupcije.

Na skupu u Vitezu govorio je i šef Odjela za vladavinu prava u Uredu specijalnog predstavnika EU u BiH Richard Wood, koji je potvrdio da borba protiv korupcije i organiziranog kriminala glavni prioritet za svaku zemlju u procesu pridruživanja EU, te naglasio da će EU tražiti uvjerljive rezultate te borbe.

Stavovi i zaključci izrečeni na ovom skupu bit će tema neke od narednih sjednica Zajedničkog povjerenstva za europske integracije PSBiH, koja će ih uputiti na razmatranje u oba doma PSBiH, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću PSBiH.