Škola integriteta na Sveučilištu / Univerzitetu “Vitez”

Sveučilište / Univerzitet “VITEZ” Vitez bit će domaćin Školi integriteta “Transparency Internacional BiH 2015”, koja će se održati 18. i 19. rujna/septembra.

„Škola je namijenjena studentima između 18 i 28 godina koji žele unaprijediti svoje znanje o borbi protiv korupcije i unapređenju integriteta“, navodi Transparency Internacional BiH. Osim Travnika, kroz dvodnevne radionice i predavanja i u Trebinju, Bijeljini i Bihaću obrađivat će se teme s kojima se studenti nemaju priliku detaljno upoznati kroz svoje studije. To su vladavina prava, utjecaj korupcije na ekonomski razvoj, transparentnost i sloboda pristupa informacijama, a sve kroz uvid u najnovija teorijska dostignuća i prikaz praktičnih iskustava na zadate teme.

Predavači i predviđene teme:

Srđan Blagovčanin – Vladavina prava i prakse dobrog upravljanja
Svetlana Cenić – Utjecaj korupcije na ekonomski razvoj
Uglješa Vuković i Marko Vujić – Transparentnost i sloboda pristupa informacijama

Kako ističu iz TI BiH, polaznici Škole će biti obvezni nakon održanog predavanja napisati esej (do 1200 riječi) o jednoj od obrađenih tema. Najbolje ocijenjeni radovi bit će objavljeni i nagrađeni simboličnom novčanom nagradom. Inače, svim će polaznicima biti dodijeljeni certifikati o sudjelovanju, a studenti koji pokažu najveći interes i zalaganje stječu pravo sudjelovanja u radu završne radionice u Banja Luci iduće godine.