Sjednica Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova FBiH 31. siječnja na Vlašiću

Sjednica Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine održat će se 31. siječnja u hotelu “Blanca” na Vlašić, općina Travnik, s početkom u 11 sati.

Članovi Predsjedništva Saveza će ovom prilikom biti upoznati sa zaključcima sjednica skupštinskih povjerenstava Saveza o različitim pitanjima od značaja za jedinice lokalne samouprave.

Predsjedništvo će također biti informirano o iskazanoj spremnosti Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe na molbu Saveza za podršku Kongresa u cilju usklađivanja potrebnih zakonskih propisa u Federaciji Bosne i Hercegovine s Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH.

Uz to, bit će predstavljena informacija sa sastanka predsjednika Saveza i direktora Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine u vezi s presudom Ustavnog suda FBiH broj: U-12/22 od 12.10.2022. godine.

Predsjedništvo će biti informirano o reviziji modela sufinanciranja sustava obuke u jedinicama lokalne samouprave u FBiH.

Također će bit predstavljena informacija sa sastanka na temu Zakona o izmjenama Zakona o vodama Kantona Sarajevo, održanom 19. siječnja ove godine,  kao i informacija o projektu konsultacija članica u vezi razvoja modela “Lokalizacija sistema mjerenja rezultata rada”.

Ovom prilikom će biti najavljena i zajednička sjednica Predsjedništva Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine i Saveza općina i gradova Republike Srpske koja je planirana za travanj ove godine, priopćeno iz Ureda za informiranje Saveza općina i gradova FBiH.

Izjave za medije planirane su u 13 sati.