Seoba naroda nije nas mimoišla, problem treba sustavno rješavati

O kapitalnim ulaganjima u ovoj godini, nastavku ulaganja u već postojeće projekte, problemima s kojima se susreće lokalna vlast, ali i načinu njihova rješavanja Večernji list je razgovarao s načelnikom Viteza Tomislavom Bošnjakom Matićem.

Na što će u ovoj godini biti najviše usmjeren rad lokalne vlasti i za koje se kapitalne projekte planira izdvojiti najviše novčanih sredstava?

Rad lokalne vlasti u ovoj će godini, prije svega, biti usmjeren na izgradnju vodovodne mreže i izgradnju mosta na rijeci Lašvi. Projekt izgradnje vodovodne mreže traje posljednjih desetak godina i u tom razdoblju Općina Vitez u njega je uložila više od pet milijuna maraka. Trenutačno je u završnoj fazi izgradnja vodovodne mreže na lijevoj obali rijeke Lašve, čijom realizacijom ćemo ostvariti vodoopskrbu pitkom vodom za čak 95 posto stanovnika, dok ostalih pet posto njih koristi lokalne vodovode. Osim izgradnje vodovodne mreže na područjima gdje je nije bilo, radimo i rekonstrukciju postojeće, što je također jedan od prioritetnih projekata. Trenutačno u suradnji s Europskom bankom za obnovu i razvoj radimo na izradi studije izvodljivosti grijanja grada, kojeg je bilo prije 40 godina, a sad ga više nema, zbog čega i radimo tu studiju. Nadamo se da će taj projekt uskoro ući u završnu fazu.

Osim navedenih, jesu li planirani još neki projekti?

Tu je također jedan jako bitan projekt spajanja grada i Poslovnog centra izgradnjom mosta, zbog poznate priče o zagušenju prometa koji prolazi kroz Vitez prometnicom koja je vjerojatno druga najprometnija u Bosni i Hercegovini gdje, prema istraživanjima i mjerenjima, 15.000 vozila dnevno prolazi kroz Vitez i Poslovni centar. Brzu cestu nije realno očekivati uskoro pa nama ostaje izgraditi još jednu lokalnu prometnicu kako bismo preusmjerili promet s magistrale, a za to nam treba most na rijeci Lašvi koji bi povezao središte grada s poslovnom zonom. Nadamo se kako ćemo naići na razumijevanje viših razina vlasti. Do sada se Vitez nije baš po tome proslavio. Sve svoje smo sami napravili, što ponekad nije loše. Stvaranje povoljnog okruženja za razvoj gospodarstva trebalo bi se ostvariti kroz bolju prometnu povezanost sa sjedištem grada i potencijalnom pripremom za izgradnju brze ceste. S pristupnom cestom projekt izgradnje mosta na Lašvi trebao bi koštati oko 1,500.000 KM. Urađeno je idejno rješenje te smo sada u fazi pripreme za izradu glavnog projekta. Investitor projekta izgradnje mosta na rijeci Lašvi bit će Općina, a nadamo se da će se u projekt uključiti i više razine vlasti.

Koji su, po vašem mišljenju, najveći problemi s kojima se susreće lokalna vlast Vitezu?

Kao i većina drugih lokalnih zajednica u BiH, imamo iste potrebe (probleme), puno više zahtjeva nego što je mogućnost lokalne zajednice. Ovdje bih htio izbjeći ponavljanja koja svi znamo i puno puta smo ih čuli i/ili sami izrekli. Ali, kad su svi, ponovit ću i ja. glavni problemi u BiH su kompliciran ustroj uprave, podjela nadležnosti i sredstava. U situaciji kad se prihod stvara na općinama (svim), a raspodjeljuje od vrha, problemi su evidentni i oni su samo posljedica takvog nefunkcionalnog ustroja. No kako ne bih upao u zamku rješavanja onog za što su nadležni drugi, prijeći ću na konkretno. Radimo na rješavanju svojih najvećih problema, kao što su infrastruktura i kanalizacija, a trenutačno je u fazi izrada glavnog projekta za cijelu općinu. Zatim, osigurali smo vodoopskrbu za 95 posto stanovnika, a cilj je do 2020. godine osigurati vodu svima. Također, brinu nas i imovinskopravni odnosi Općina – PS Vitezit. Nekad jedan od nositelja razvoja općine ima puno problema, posebno u fazi konsolidacije s idejom da se zadrži ona proizvodnja koja je još moguća. Kao javno poduzeće u nadležnosti Vlade FBiH, s mnogo problema funkcionira na granici opstanka. Opet ne bih želio delegirati drugima što treba raditi, ali pokazalo se kako većina javnih poduzeća ima problema – što bi meni bio signal, da sam u poziciji, da nešto treba mijenjati. Osim funkcionalnih problema između PS Vitezit i Općine Vitez, postoje i dodatni, a to je činjenica da je većina gradskog područja Viteza upisana u katastru i zemljišnim knjigama na PS Vitezit. Pod tim mislim i na nogostupe i parkove, nogometno igralište, Hrvatski dom, Dječji vrtić, zemljište ispod stambenih i drugih zgrada i sl. Kako je PS Vitezit Vitez “dužan”, u procesima na sudu su se vjerovnici upisali na navedenu imovinu. U najmanju ruku to je apsurdna situacija jer sve navedeno koristi i održava Općina Vitez posljednjih 60 godina. Naravno, promjene vlasničkih odnosa općenarodno – društveno – državno, i tako dalje, nije pratila izmjena u dokumentima i zemljišnim knjigama. Posljedica? Nemogućnost provođenja zahtjeva stranaka za upis u zemljišne knjige, kao ni izdavanje dozvola ni rješavanje zahtjeva stanara za upis imovine tj. stanova u kojima stanuju 40 godina. I da ne nabrajam dalje. Smatram također (na osnovi raspoloživih podataka) kako je jedan od glavnih problema u BiH to što se ne zna što je čije i tko i kako time upravlja. Kada bi se to riješilo, život bi svima bio puno bolji i lakši.

Kakva je suradnja s članovima Općinskog vijeća Vitez?

Suradnju s Općinskim vijećem Vitez mogu ocijeniti dobrom. Tijekom prve godine mandata skoro sve točke koje smo predložili na razmatranje OV-u usvojene su jednoglasno. Ne zato što svi “isto mislimo”, nego što se u pripremi materijala polazilo od principa dogovora i uvažavanja, pa su se u skladu s tim definirale i odluke i zaključci. Time se nastavila pozitivna praksa iz prethodnih razdoblja (20 godina), gdje je statistika rada OV-a takva da je skoro 95 posto točaka jednoglasno usvojeno. Takvu isto, čak i bolju, suradnju očekujem i u predstojećem razdoblju, sve s ciljem donošenja odluka koje će doprinijeti poboljšanju uvjeta života svih stanovnika općine Vitez.   Demografska slika BiH, ali i Viteza, loša je, a stanovništvo sve više odlazi.

Što lokalna vlast konkretno radi kako bi spriječila odlazak mladih i obrazovanih kadrova?

To je tema koja se provlači kroz medije i svaku ostalu moguću komunikaciju. Pokušat ću je kroz nekoliko teza objasniti: seoba naroda od jugoistoka k zapadu posljednjih 20 godina nije zaobišla ni nas; moderan način života dovodi do osnivanja obitelji u kasnijim godinama i manjeg broja djece. Ako danas imate problema, zapitajte se što ste radili prije 10 ili 20 godina. Analiza stvarnih uzroka treba biti napravljena temeljito i sveobuhvatno za cijelu BiH. Za ovaj problem nema brzih rješenja, ona moraju biti planska, cjelovita i dugotrajna. Sve nas ovo vodi na sustavno rješavanje uzroka ove pojave, ovo je samo jedna od posljedica tog uzroka (nefunkcioniranje sustava). Zadatak općinske uprave u suradnji s višim razinama jest stvoriti što bolje uvjete za život na ovim prostorima. Mi to kroz sve svoje aktivnosti, mogućnosti i nadležnosti radimo tj. pokušavamo uraditi da život svih stanovnika općine Vitez svake godine bude barem malo bolji, ljepši i ugodniji nego prethodne. U komunikaciji sa svim sudionicima društvenog života pokušavamo doći do zadovoljavajućih rješenja kroz male pozitivne korake – kroz programe volontiranja, pripravnike, poticaje, startup, prijedlog gospodarskim subjektima za povećanje plaća i slično također pokušavamo poboljšati uvjete življenja.

Radi li lokalna vlast na projektima socijalnog karaktera poput pomoći za socijalno ugrožene obitelji, njihovo stambeno zbrinjavanje…?

Općinsko vijeće prilikom donošenja proračuna i odluke o njegovu izvršenju ima u vidu potrebe socijalno osjetljivih kategorija te su predviđene stavke u vidu redovitih i izvanrednih socijalnih pomoći, kao i stavke za popravljanje stambenih objekata. Osim toga, sudjelujemo i u programima osposobljavanja i prekvalifikacije, kao i pomoći kod zapošljavanja. Nažalost, sve što činimo nije dovoljno jer potrebe su velike, a mogućnosti Općine male.

Prema vašem mišljenju, kakav je suživot u Vitezu?

Mišljenje je subjektivna stvar pojedinca i često ovisi o stavu koji on ima prema životu općenito. Pokušavam svoje stavove uvijek iznijeti na osnovi činjenica, a one pokazuju pravo stanje stvari. Život većine stanovnika posvećen je obitelji, radu i pokušaju da se od tog rada pristojno živi. Činjenica da se u Vitezu ne govori puno o tome meni znači da nema mnogo problema o zadanoj temi, po onoj narodnoj: “Ako vam ekonomisti danas pričaju o ekonomiji, to znači da je ona jučer propala ili je u velikim problemima”. Mislim da u Vitezu za “nečije loše = moje dobro” nema mjesta. Ako se život i svakodnevno funkcioniranje postave na osnovama realno mogućeg, uz uvažavanje svačijih potreba, posebnosti, ali i realnih mogućnosti za ostvarenje istih, te ako pritom prihvatimo činjenicu da sve to možemo jedino postići teškim i napornim radom i učenjem, onda će nam svima biti puno bolje. Ovo nisu nikakve parole iz mudrih knjiga i političkih skupova već iskustvo autora odgovora.

Izvor