Šefica Misije OSCE-a u BiH održala online sastanak sa komesarom Semirom Šutom

Ambasadorica Kathleen Kavalec, šefica Misije OSCE-a u BiH, održala je online sastanak sa komesarom Šutom, kojom prilikom je razgovarano o aktuelnim temama koje se tiču funkcionisanja policije u Zeničko-dobojskom kantonu, kao i oblastima  od zajedničkog interesa, prvenstveno u kontekstu realizacije već započetih projekata, koji imaju za cilj jačanje demokratizacije društva, vladavine prava, ljudskih prava i sigurnosne saradnje.

Tom prilikom, policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Semir Šut je prezentirao rad Uprave policije sa posebnim osvrtom na rad policije u zajednici, ostvarene rezultate u radu, mjere koje je Uprava policije u proteklom periodu poduzela na planu borbe protiv organizovanog kriminaliteta i korupcije, kao i na temu aktuelnog konkursa za prijem novih policijskih službenika.

Ambasadorica Kathleen Kavalec je izrazila zadovoljstvo prezentiranim podacima i aktivnostima, te izrazila podršku policijskom komesaru Semiru Šutu i upravi policije kojom rukovodi, u njihovim naporima na profesionalizaciji policijskih struktura u Zeničko-dobojskom kantonu, kao i naporima na odlučnoj borbi protiv organizvanog kriminala, korupcije, te generalno jačanju kapaciteta potrebnih za sprečavanje i procesuiranje takvih djela.

“Potvrđujemo posvećenost u podršci neovisnog, transparentnog i odgovornog rada agencija za provođenje zakona u njihovoj djelotvornoj borbi protiv teškog kriminala”, rekla je ambasadorica Kathleen Kavalec, šefica Misije OSCE-a u BiH u svom završnom obraćanju.

Na održanom sastanku su inicirane i ideje za planiranje konkretnih projekata, koji bi bili zajednički i u saradnji realizirani u narednom periodu, i koji bi, cijeneći dosadašnju saradnju i iskustva stečena tokom prethodnih projekata, trebala rezultirati dobrim efektima i povećanjem povjerenja građana u policiju.

Odsjek za odnose sa javnošću, analitiku i planiranje