Sedma debata “Lokalna zajednica prEUzima inicijativu” održana u Vitezu

Šef Delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik EU ambasador Lars-Gunnar Wigemark nastavio je sa posjetama općinama i gradovima u BiH i javnim debatama o ulozi lokalne zajednice u procesu pristupanja EU, koje se održavaju u okviru projekta „Lokalna zajednica prEUzima inicijativu“.
Sedma po redu debata, održana je ovog petka u Vitezu, u kongresnoj Sali hotela „Central“.

Ambasador Wigemark je također prije debate održao radni sastanak sa načelnikom Općine Vitez Tomislavom Bošnjak-Matićem i predsjedavajućim Općinskog vijeća Hidajetom Sivrom, te je istakao da je Vitez jedan od primjera kako treba funkcionisati lokalna zajednica.

Na debati su govorili i ambasadorica SR Njemačke u BiH Christiane Hohmann i ambasador Republike Hrvatske u BiH Ivan Del Vechio, te brojni domaći, regionalni i međunarodni stručnjaci koji su angažovani na projektu.

Ambasador Republike Hrvatske u BiH Ivan Del Vechio, inače počasni građanin Općine Vitez istakao je bitno da se što prije dostignu standardi Europske unije.

Regionalni ekspert koji je angažovan na ovom projektu je Tamara Puhvoska iz Hrvatske. Puhovska je rekla da Bosna i Hercegovina može puno naučiti iz iskustava Republike Hrvatske.

Prisutni su imali priliku da nakon debate prisustvuju informativno-edukativnom događaju na kojem su izlagani predstavnici projekata koje finansira EU i drugi donatori, a koji izravno doprinose ekonomskom i održivom razvoju lokalnih zajednica:

ProLocal – Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH koji finansiraju EU i njemačka vlada, a provodi GIZ, te ReLOaD – Regionalni projekat lokalne demokratije u Zapadnom Balkanu kojeg finansira EU, a provodi UNDP.