SDS za fiskalnu decentralizaciju općina u RS-u!

altSrpska demokratska stranka (SDS) smatra da je u Republici Srpskoj (RS) neophodna potpuna institucionalna i fiskalna decentralizacija, koja će podrazumijevati veću vlast lokalnog nivoa, koji je i nadležan za rješavanje problema stanovnika.

 Zamjenik predsjednika SDS-a i načelnik Općine Istočna Ilidža Predrag Kovač upozorio je da trenutno lokalna uprava, kao temelj razvoja RS-a, nema adekvatno mjesto, jer ni zakoni ne omogućavaju, niti dopuštaju općinama da se razvijaju na najbolji mogući način.

Kovač je na konferenciji za novinare u Banjoj Luci priopćio da SDS predlaže cijeli set promjena u sferi fiskalne politike, a prvenstveno raspodjele sredstava.

Smatraju da prihode od indirektnih poreza sa sadašnjih 24 posto općinama i gradovima treba povećati na 40 posto, porez na prihode od samostalne djelatnosti i poreza na lična primanja sa sadašnjih 25 posto općinama i gradovima treba dodijeli u postotku od 40 posto, dok naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta treba u cijelosti pripasti proračunima općina i gradova.

Kovač je ukazao i na „maćehinski” odnos aktuelne vlasti prema općinama u kojima nije u većini stranaka koja je na vlasti, a što sve za posljedicu može imati i iseljavanje stanovništva.

Također SDS smatra i da dodjeljivanje statusa gradova regionalnim centrima može da bude i prvi korak u uvođenju modela regionalnog razvoja u RS-u.

Načelnik Općine Lopare Rade Savić optužio je aktualnu vladu da je neodgovorna prema lokalnim zajednicama, kao i da im pristupa selektivno.

„Pojedinim općinama daju se grantovi, a drugima nije omogućeno ni da se zaduže, iako smo svi građani RS-a i sredstva jednako svima pripadaju”, naglasio je Savić.

Trenutno u zakonodavstvu RS-a ne postoji, kazao je, suštinska decentralizacija, jer je gotovo za svaku odluku neophodna saglasnost resornog ministarstva, što je često predmet političke kalkulacije.