SBŽ: Ministarstvo traži najkvalitetnije rješenje za školovanje osoba sa intelektualnim poteškoćama

Iako je inkluzija osoba s intelektualnim poteškoćama u redovnu nastavu u posljednje vrijeme odrednica velikog broja škola u SBŽ, među njima i novotravničke osnovne škole, problemi sa asistentima u nastavi usporavaju cijeli proces.

Naime, županijska vlast već godinama muku muči s financiranjem asistenata, te kao ni u ostatku države, još uvijek nije pronađeno kvalitetno i trajno rješenje kojime bi osobama s intelektualnim poteškoćama bilo omogućeno normalno školovanje.

U resornom županijskom ministarstvu kažu kako dobri modeli postoje u susjedstvu, te da trenutno traže najbolji kako bi olakšali život djeci s intelektualnim poteškoćama, ali i njihovim obiteljima. Tako Bojan Domić, županijski ministar prosvjete, znanosti, kulture i sporta, kaže kako je trenutno rješenje ovog problema tek improvizacija.

Mi trenutno improviziramo na način da angažujemo osobe s visokom stručnom spremom radi sticanja iskustva, a oni rade na volonterskoj osnovi. Ja na to gledam kao na jedno privremeno rješenje, improvizaciju, jer nam treba jedan puno ozbiljniji i kvalitetniji pristup”, rekao je Domić.

Sama inkluzija, kaže ministar, donosi povećanje broja osoba s intelektualnim poteškoćama u školama, te intencija mora biti profesionaliziranje asistenata.

Trebamo naći jedno dugotrajno rješenje, moramo imati profesionalne asistente da bi djeca mogla imati adekvatnu nastavu. Postoji više dobrih modela u susjedstvu i regiji, ali na kraju sve se svodi na financije. To košta, koliko još uvijek nemamo kvalitetne procjene, ali smatram da nam to mora biti prioritet jer smo dužni provoditi sve europske konvencije koje smo potpisali i koje kao civilizirani ljudi trebamo provoditi, ai olakšati život i školovanje takvoj djeci i njihovim obiteljima”, rekao je Domić.