SBŽ: Klub Hrvata osujetio nakanu lociranja deponije otpada u povratničkom naselju Gračanica

Sabor Srednjobosanske županije raspravljao je o županijskom planu upravljanja otpadom. Samo donošenje Plana nije bilo sporno, budući da se ovim aktom uređuje način odlaganja otpada i dio je Reformske agende za BiH.

No, sporna je lokacija jedne od tri regionalne deponije čija je gradnja predviđena Planom,javlja dopisnik Hrvatskog Medijskog Servisa.

Naime, Županijski plan upravljanja otpadom predviđa izgradnju deponija u Lepeničkoj, Lašvanskoj i Vrbaskoj regiji. Na prijedlog da se deponija za Vrbasku regiju locira u Gračanici, većinski hrvatskom povratničkom naselju, reagirao je Dražen Matišić, zastupnik HDZ BiH iz Uskoplja. Matišić je ovom prilikom iznio stav mještana koji ne žele deponiju u blizini svojih domova. Prijedlog zastupnika Matišića da mještani moraju imati zadnju riječ u ovakvim projektima, jednoglasno je podržao Klub Hrvata u Saboru SBŽ.

Županijski plan upravljanja otpadom na kraju je usvojen uz zaključak Kluba Hrvata kojim Sabor nalaže općinama da preko Općinskih vijeća, sukladno županijskom Planu upravljanja otpadom i Planu zaštite okoliša odrede lokacije pretovarnih stanica i daljnji tretman odlaganja otpada, pojedinačno ili kao zajednice nekoliko općina prema izrađenim studijama i izmjenama te dopunama prostornih planova općina.
„Svi imamo pravo na čist okoliš i građani moraju imati udjela u donošenju ovakvih odluka“, istaknula je Lidija Bradara, predsjednica Kluba Hrvata u Skupštini SBŽ.

Zanimljivo je da su prilikom izglasavanja ovakvog zaključka suzdržani bili Anto Bilić i Mateja Gadža, zastupnici HDZ 1990 koji su na sjednici Kluba Hrvata podržali zaključak. Mateja Gadža je zastupnica iz Uskoplja, pa su mnogi ostali iznenađeni njezinom promjenom stava na samoj sjednici kojeg nije obrazložila budući nije sudjelovala u raspravi.

Uz Plan upravljanja otpadom, Sabor SBŽ usvojio je i Prijedlog Županijskog plana zaštite okoliša za razdoblje 2015.-2025. Člankom 10. ovog dokumenta također je predviđeno sudjelovanje javnosti u donošenju odluka kao i pristup informacijama.

U spomenutom članku jasno stoji kako se pitanja zaštite okoliša ostvaruju putem sudjelovanja svih zainteresiranih građana kojima se mora osigurati pristup informacijama koje se odnose na temu okoliša te im omogućiti sudjelovanje u donošenju odluka. (HMS)