SBŽ dobiva registar imenovanih i izabranih lica

Vlada Srednjebosanske županije odlučila se na jedan nesvakidašnji potez. Naime, na sjednici su podržali inicijativu za izradu registra imenovanih i izabranih lica u SBŽ, koji se, kako su naveli iz Tima za sprječavanje korupcije čija je ovo ideja bila, pokazao djelotvornim mehanizmom za prevenciju i otkrivanje koruptivnih aktivnosti.

Tako bi se, kada registar bude gotov, na jednom mjestu moglo vidjeti kolika im je plaća, kojih su nadzornih odbora ili upravnih vijeća članovi, te još mnogo toga, a odnosi se na objavu podataka koji su od javnog interesa, putem Interneta ili na drugi način, gdje građani imaju uvid u postupanje i odluke koje se odnose na lica kojima su povjerena javna ovlaštenja i državna služba.

Koordinator Tima za sprječavanje korupcije, Haris Hrustanović, kazao je na sjednici Vlade kako slične baze podataka već imaju pojedine županije u Federaciji BiH, naglasivši da će ovaj projekt podržati i financirati Misija OESS-a u BiH.

“Ovo je samo jedna od preventivnih mjera, posla ima mnogo, ali idemo korak po korak”, kazao je Hrustanović, ističući da bi bilo dobro da, osim imenovanih i izabranih dužnosnika, registar obuhvati sve uposlene u javnom sektoru u SBŽ.

Premijer Tahir Lendo kazao je novinarima da će registar biti potvrda transparentnosti u radu izabranih i imenovanih dužnosnika.

“Ljudi uvijek pitaju o izabranim zvaničnicima i onima koji su vezani za budžete. Stvara se fama, a na ovaj način Vlada želi krenuti u proces koji su pokrenule i druge županije, jer želimo transparentnost u svakom pogledu”, istaknuo je Lendo.