Sazvana 100. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna

Za četvrtak, 14.10.2021. godine sazvana je 100. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.

DNEVNI RED

1. Zapisnik s 99. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade
2. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2021. godinu – Ministarstvo financija
3. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2021. godinu (donacija za OŠ „Kaonik“ Busovača) – Ministarstvo financija
4. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2021.

godinu (donacija za OŠ „Vitez“ Vitez) – Ministarstvo financija
5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja i raspodjele sredstava s kriterijima raspodjele s pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – poticaj gospodarstvu“ – Ministarstvo gospodarstva
6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja i raspodjele sredstava s kriterijima raspodjele s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za sudjelovanje na sajmovima i izložbama“ – Ministarstvo gospodarstva
7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja i raspodjele sredstava s kriterijima raspodjele s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – podrška razvoju poduzetništva i pokretanju novih start-up kompanija“ – Ministarstvo gospodarstva
8. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – podrška razvoju poduzetništva i pokretanju novih start-up kompanija“ – Ministarstvo gospodarstva
9. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – poticaji gospodarstvu (Uspostava fonda za potporu poduzećima za implementaciju međunarodno priznatih standarda i kvalitete) – Ministarstvo gospodarstva
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu stalnih sredstava za potrebe Općinskog suda u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu stalnih sredstava za potrebe Kantonalnog pravobraniteljstva Vitez – Ministarstvo pravosuđa i uprave
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava tekuće pričuve za potporu za liječenje (Mevla Milanović) – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu cjepiva protiv sezonske gripe – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
14. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za stručno usavršavanje – edukaciju instruktora vožnje, licencirane predavače i ispitivače – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih kulture i športa
15. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i športske aktivnosti – Kantonalna uprava za branitelje
16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti SSŠ „Bugojno“ za nabavu usluga obuke – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih kulture i športa
a) Rješenje o imenovanju povjerenstva za javnu nabavu
17. Suglasnost na izmjene i dopune planova javnih nabava škola za 2021. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
a) OŠ „Edhem Mulabdić“ Opara
b) OŠ „Busovača“ Busovača
c) OŠ „Mehurići“ Mehurići
d) OŠ „Voljevac“ Gornji Vakuf-Uskoplje
e) SŠ „Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak
f) MSŠ „Travnik“ Travnik
g) STŠ „Bugojno“ Bugojno
h) SŠ „Travnik“ Nova Bila
i) SSŠ „Fojnica“ Kiseljak
18. Suglasnost na odluke škola o izuzeću primjene Zakona o javnim nabavama – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
a) OŠ „Pajić Polje“ Gornji Vakuf-Uskoplje
b) OŠ „Voljevac“ Gornji Vakuf-Uskoplje
c) SŠ „Kreševo“ Kreševo
d) MSŠ „Travnik“ Travnik
19. Suglasnost za pokretanje postupka javnih nabava za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
a) OŠ „Busovača“ Busovača
b) SŠ „Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak
c) SSŠ „Fojnica“ Kiseljak
d) SŠ „Travnik“ Nova Bila
e) SGŠ „Jakova Gotovca“ Novi Travnik
20. Suglasnost za nabavu stalnih sredstava za potrebe Kantonalnog tužiteljstva Travnik – Ministarstvo pravosuđa i uprave
21. Suglasnost za prijem namještenika u Kantonalnom tužiteljstvu Travnik – Ministarstvo pravosuđa i uprave
22. Informacija o predloženim odredbama Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji – Kantonalna uprava za branitelje
23. Izvješće o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za razdoblje srpanj – rujan 2021. godine – Ministarstvo unutarnjih poslova
24. Razrješenja i imenovanja
a) Prijedlog rješenja o imenovanju radne grupe za izradu podzakonskih akata iz članka 36. Zakona o socijalno neprofitnom stanovanju Kantona Središnja Bosna – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

PREDSJEDNIK VLADE,
Tahir Lendo, dipl.ing.

Prethodni članakU BiH svaki dan neko novo poskupljenje u najavi i frizerske usluge
Sljedeći članakČetiri medalje za članove Judo kluba “Vitez”