Sastanak visoke delegacije MO i OS BiH s delegacijom NATO-a

Najviši predstavnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH održali su u Ministarstvu odbrane BiH 26. januara 2016. godine, sastanak sa delegacijom NATO-a iz Bruxellesu, po pitanju izrade dokumenta „Pregled odbrane“.

Sastanku je prisustvovala ministrica odbrane BiH Marina Pendeš, zamjenik ministra odbrane BiH Boris Jerinić, načelnik ZŠ OS BiH generalpukovnik Anto Jeleč, zamjenici načelnika ZŠ OS BiH, kao i članovi Rukovodnog tima za izradu dokumenta „Pregled odbrane“. Delegaciju NATO-a iz Bruxellesa predvodio je Paul Savereux, šef Odjela za odbrambenu politiku i planiranje, a sastanku je prisustvovala i komandant NATO štaba u Sarajevu brigadni general Giselle Wilz.

Ministrica odbrane BiH uputila je riječi doborodošli gostima, te istaknula kako je, obzirom na evroatlantsko opredijeljenje BiH, saradnja s predstavnicima NATO-a od izuzetnog značaja. Šef Odjela za odbrambenu politiku i planiranje Paul Savereux kazao je kako prisustvo ministrice Pendeš i najviših dužnosnika MO i OS BiH potvrđuje spremnost na saradnju s NATO-om, ali i spremnost za donošenje kvalitetnog dokumenta „Pregled odbrane“.

Tokom sastanka diskutirano je o svim otvorenim pitanja vezanim za donošenje ovoga dokumenta, a članovi Rukovodnog tima prezentirali su tokom konsultacija informaciju o realiziranim aktivnostima u vezi s izradom ovoga dokumenta, te su izložili neriješena pitanja u vezi s tim, kao i moguće opcije za njihovo rješavanje.

Izradom „Pregleda odbrane“ BiH-a osigurava se kontinuitet napora u tranziciji sa postojećeg stanja odbrane prema efikasnijem odbrambenom sistemu i usmjeravajućeg je karaktera za dugoročne planove razvoja i modernizacije OS BiH.